A citation-based method for searching scientific literature

Wayne C Drevets, Joseph L Price, Maura L Furey. Brain Struct Funct 2008
Times Cited: 1368Yan Chao-Gan, Zang Yu-Feng. Front Syst Neurosci 2010
Times Cited: 2129
List of shared articlesTimes cited

Discriminating subclinical depression from major depression using multi-scale brain functional features: A radiomics analysis.
Bo Zhang, Shuang Liu, Xiaoya Liu, Sitong Chen, Yufeng Ke, Shouliang Qi, Xinhua Wei, Dong Ming. J Affect Disord 2022
1

Differentiating Melancholic and Non-melancholic Major Depressive Disorder Using Fractional Amplitude of Low-Frequency Fluctuations.
Yingying Zhang, Xilong Cui, Yangpan Ou, Feng Liu, Huabing Li, Jindong Chen, Jingping Zhao, Guangrong Xie, Wenbin Guo. Front Psychiatry 2022
0

Abnormal connectivity of anterior-insular subdivisions and relationship with somatic symptom in depressive patients.
Ting Zhang, Tongjian Bai, Wen Xie, Qiang Wei, Huaming Lv, Anzhen Wang, Jianjun Guan, Yanghua Tian, Kai Wang. Brain Imaging Behav 2021
3


Multiscale neural modeling of resting-state fMRI reveals executive-limbic malfunction as a core mechanism in major depressive disorder.
Guoshi Li, Yujie Liu, Yanting Zheng, Ye Wu, Danian Li, Xinyu Liang, Yaoping Chen, Ying Cui, Pew-Thian Yap, Shijun Qiu,[...]. Neuroimage Clin 2021
0

Functional connectivity patterns of the subgenual anterior cingulate cortex in first-episode refractory major depressive disorder.
Bochao Cheng, Yajing Meng, Yan Zuo, Yi Guo, Xiuli Wang, Song Wang, Ran Zhang, Wei Deng, Yingkun Guo, Gang Ning. Brain Imaging Behav 2021
1