A citation-based method for searching scientific literature

Wayne C Drevets, Joseph L Price, Maura L Furey. Brain Struct Funct 2008
Times Cited: 1368Junran Zhang, Jinhui Wang, Qizhu Wu, Weihong Kuang, Xiaoqi Huang, Yong He, Qiyong Gong. Biol Psychiatry 2011
Times Cited: 567
List of shared articlesTimes cited

Disrupted Causal Connectivity Anchored on the Right Anterior Insula in Drug-Naive First-Episode Patients With Depressive Disorder.
Haiyan Xie, Qinger Guo, Jinfeng Duan, Xize Jia, Weihua Zhou, Haozhe Sun, Ping Fang, Hong Yang. Front Psychiatry 2022
0

Discriminating subclinical depression from major depression using multi-scale brain functional features: A radiomics analysis.
Bo Zhang, Shuang Liu, Xiaoya Liu, Sitong Chen, Yufeng Ke, Shouliang Qi, Xinhua Wei, Dong Ming. J Affect Disord 2022
1

Amygdala Functional Connectivity Is Associated With Emotion Regulation and Amygdala Reactivity in 4- to 6-Year-Olds.
Michael S Gaffrey, Deanna M Barch, Joan L Luby, Steven E Petersen. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2021
4

Resting-state electroencephalographic functional network alterations in major depressive disorder following magnetic seizure therapy.
Aron T Hill, Reza Zomorrodi, Itay Hadas, Faranak Farzan, Daphne Voineskos, Alanah Throop, Paul B Fitzgerald, Daniel M Blumberger, Zafiris J Daskalakis. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2021
2

Dynamic changes of large-scale resting-state functional networks in major depressive disorder.
Jiang Zhang, Hongjie Cui, Huadong Yang, Yuanyuan Li, Dundi Xu, Tianyu Zhao, Huawang Wu, Zhengcong Du, Wei Huang, Chong Wang,[...]. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2021
2

The integrated understanding of structural and functional connectomes in depression: A multimodal meta-analysis of graph metrics.
Shu-Xian Xu, Wen-Feng Deng, Ying-Ying Qu, Wen-Tao Lai, Tan-Yu Huang, Han Rong, Xin-Hui Xie. J Affect Disord 2021
0

A preliminary study of the effects of mindfulness-based cognitive therapy on structural brain networks in mood-dysregulated youth with a familial risk for bipolar disorder.
Jing Yang, Du Lei, Xueling Suo, Maxwell J Tallman, Kun Qin, Wenbin Li, Kaitlyn M Bruns, Thomas J Blom, Luis Rodrigo Patino Duran, Sian Cotton,[...]. Early Interv Psychiatry 2021
0

Functional connectivity patterns of the subgenual anterior cingulate cortex in first-episode refractory major depressive disorder.
Bochao Cheng, Yajing Meng, Yan Zuo, Yi Guo, Xiuli Wang, Song Wang, Ran Zhang, Wei Deng, Yingkun Guo, Gang Ning. Brain Imaging Behav 2021
1