A citation-based method for searching scientific literature
Willy Hugo, Jesse M Zaretsky, Lu Sun, Chunying Song, Blanca Homet Moreno, Siwen Hu-Lieskovan, Beata Berent-Maoz, Jia Pang, Bartosz Chmielowski, Grace Cherry, Elizabeth Seja, Shirley Lomeli, Xiangju Kong, Mark C Kelley, Jeffrey A Sosman, Douglas B Johnson, Antoni Ribas, Roger S Lo. Cell 2016
Times Cited: 1260
List of shared articlesTimes cited

A pan-cancer transcriptome analysis of exitron splicing identifies novel cancer driver genes and neoepitopes.
Ting-You Wang, Qi Liu, Yanan Ren, Sk Kayum Alam, Li Wang, Zhu Zhu, Luke H Hoeppner, Scott M Dehm, Qi Cao, Rendong Yang. Mol Cell 2021
3

Investigation of Genetic Determinants of Glioma Immune Phenotype by Integrative Immunogenomic Scale Analysis.
Binghao Zhao, Yuekun Wang, Yaning Wang, Congxin Dai, Yu Wang, Wenbin Ma. Front Immunol 2021
0

Systematic characterization of mutations altering protein degradation in human cancers.
Collin Tokheim, Xiaoqing Wang, Richard T Timms, Boning Zhang, Elijah L Mena, Binbin Wang, Cynthia Chen, Jun Ge, Jun Chu, Wubing Zhang,[...]. Mol Cell 2021
5