A citation-based method for searching scientific literature

Yufei Wang, Peter Broderick, Emily Webb, Xifeng Wu, Jayaram Vijayakrishnan, Athena Matakidou, Mobshra Qureshi, Qiong Dong, Xiangjun Gu, Wei Vivien Chen, Margaret R Spitz, Timothy Eisen, Christopher I Amos, Richard S Houlston. Nat Genet 2008
Times Cited: 430Zhenhua Ni, Kun Tao, Guo Chen, Qingge Chen, Jianmin Tang, Xuming Luo, Peihao Yin, Jihong Tang, Xiongbiao Wang. PLoS One 2012
Times Cited: 36
List of shared articlesTimes cited

Large-scale cross-cancer fine-mapping of the 5p15.33 region reveals multiple independent signals.
Hongjie Chen, Arunabha Majumdar, Lu Wang, Siddhartha Kar, Kevin M Brown, Helian Feng, Constance Turman, Joe Dennis, Douglas Easton, Kyriaki Michailidou,[...]. HGG Adv 2021
1

TERT-rs33963617 and CLPTM1L-rs77518573 reduce the risk of non-small cell lung cancer in Chinese population.
Zhi Ji, Ying Li, Cheng Xiang, Xia Luo, Peihong Yuan, Jieyi Long, Na Shen, Ying Shen, Lingyan Deng, Jiaoyuan Li,[...]. Gene 2020
0

Functional polymorphisms on chromosome 5p15.33 disturb telomere biology and confer the risk of non-small cell lung cancer in Chinese population.
Ying Li, Cheng Xiang, Na Shen, Lingyan Deng, Xia Luo, Peihong Yuan, Zhi Ji, Jiaoyuan Li, Liming Cheng. Mol Carcinog 2019
3

A Decade of GWAS Results in Lung Cancer.
Yohan Bossé, Christopher I Amos. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2018
91

rs401681 and rs402710 confer lung cancer susceptibility by regulating TERT expression instead of CLPTM1L in East Asian populations.
Yu-Chen Yang, Wei-Ping Fu, Jing Zhang, Li Zhong, Shao-Xi Cai, Chang Sun. Carcinogenesis 2018
9

Functional characterization of a multi-cancer risk locus on chr5p15.33 reveals regulation of TERT by ZNF148.
Jun Fang, Jinping Jia, Matthew Makowski, Mai Xu, Zhaoming Wang, Tongwu Zhang, Jason W Hoskins, Jiyeon Choi, Younghun Han, Mingfeng Zhang,[...]. Nat Commun 2017
27

CLPTM1L polymorphism as a protective factor for lung cancer: a case-control study in southern Chinese population.
Tianbo Jin, Bin Li, Na He, Yao Zhang, Ridong Xia, Longli Kang, Yipeng Ding, Dongya Yuan. Tumour Biol 2016
5

Novel Anti-CRR9/CLPTM1L Antibodies with Antitumorigenic Activity Inhibit Cell Surface Accumulation, PI3K Interaction, and Survival Signaling.
László G Puskás, Imola Mán, Gabor Szebeni, László Tiszlavicz, Susan Tsai, Michael A James. Mol Cancer Ther 2016
11