A citation-based method for searching scientific literature

Christopher M Howarth, Vasily Vorobyov, Frank Sengpiel. Cereb Cortex 2009
Times Cited: 12J McLean, L A Palmer. Vis Neurosci 1996
Times Cited: 48
List of shared articlesTimes cited

Effects of surround suppression on response adaptation of V1 neurons to visual stimuli.
Peng Li, Cai-Hong Jin, San Jiang, Miao-Miao Li, Zi-Lu Wang, Hui Zhu, Cui-Yun Chen, Tian-Miao Hua. Dongwuxue Yanjiu 2014
1

Top-down influence affects the response adaptation of V1 neurons in cats.
Deng Pan, Huijun Pan, Shen Zhang, Hao Yu, Jian Ding, Zheng Ye, Tianmiao Hua. Brain Res Bull 2021
0