A citation-based method for searching scientific literature

Laura L Clay Montier, Janice J Deng, Yidong Bai. J Genet Genomics 2009
Times Cited: 300Jiangping Deng, Xuzhen Hu, Peter S T Yuen, Robert A Star. Am J Respir Crit Care Med 2004
Times Cited: 105
List of shared articlesTimes cited

Tanshinone IIA Combined With Cyclosporine A Alleviates Lung Apoptosis Induced by Renal Ischemia-Reperfusion in Obese Rats.
He Tai, Xiao-Lin Jiang, Nan Song, Hong-He Xiao, Yue Li, Mei-Jia Cheng, Xiao-Mei Yin, Yi-Ran Chen, Guan-Lin Yang, Xiao-Yu Jiang,[...]. Front Med (Lausanne) 2021
0