A citation-based method for searching scientific literature
List of shared articlesTimes cited

Combination immunotherapies for type 1 diabetes mellitus.
Paolo Pozzilli, Ernesto Maddaloni, Raffaella Buzzetti. Nat Rev Endocrinol 2015
46

Immunotherapeutic treatment of autoimmune diabetes.
Jae Hyeon Kim, Sang-Man Jin, Hun Sik Kim, Kyoung-Ah Kim, Myung-Shik Lee. Crit Rev Immunol 2013
2

Role of pancreatic β-cell death and inflammation in diabetes.
W Quan, E-K Jo, M-S Lee. Diabetes Obes Metab 2013
51

DPP-4 Inhibitors as Treatments for Type 1 Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Qixian Wang, Min Long, Hua Qu, Rufei Shen, Rui Zhang, Jing Xu, Xin Xiong, Hui Wang, Hongting Zheng. J Diabetes Res 2018
20

Dipeptidyl peptidase 4 inhibitors and their potential immune modulatory functions.
Shiying Shao, QinQin Xu, Xuefeng Yu, Ruping Pan, Yong Chen. Pharmacol Ther 2020
40

Construction of a novel vaccine by conjugating a B-cell epitope of DPP4 to peptide IA2(5)-P2-1 to significantly control type 1 diabetes in NOD mice.
Ya Li, Huimin Cao, Yiping Li, Zhixin Li, Xiaomin Wei, Rui Jiao, Peng Cheng, Xiaoran Liu, Yanjie Ma, Yun Xing,[...]. Vaccine 2017
1


The new insights from DPP-4 inhibitors: their potential immune modulatory function in autoimmune diabetes.
Yunjuan Zhao, Lin Yang, Xiangbing Wang, Zhiguang Zhou. Diabetes Metab Res Rev 2014
39

Dipeptidyl peptidase-4(DPP-4) inhibitors: promising new agents for autoimmune diabetes.
Xia Wang, Peilin Zheng, Gan Huang, Lin Yang, Zhiguang Zhou. Clin Exp Med 2018
17