A citation-based method for searching scientific literature

Laura Winchester, Christopher Yau, Jiannis Ragoussis. Brief Funct Genomic Proteomic 2009
Times Cited: 137L Fontanesi, F Beretti, P L Martelli, M Colombo, S Dall'olio, M Occidente, B Portolano, R Casadio, D Matassino, V Russo. Genomics 2011
Times Cited: 65
List of shared articlesTimes cited

Genome-wide detection of copy number variants in European autochthonous and commercial pig breeds by whole-genome sequencing of DNA pools identified breed-characterising copy number states.
S Bovo, A Ribani, M Muñoz, E Alves, J P Araujo, R Bozzi, R Charneca, F Di Palma, G Etherington, A I Fernandez,[...]. Anim Genet 2020
5

Genome-wide detection of copy number variations in polled yak using the Illumina BovineHD BeadChip.
Congjun Jia, Hongbo Wang, Chen Li, Xiaoyun Wu, Linsen Zan, Xuezhi Ding, Xian Guo, Pengjia Bao, Jie Pei, Min Chu,[...]. BMC Genomics 2019
5

CNV discovery for milk composition traits in dairy cattle using whole genome resequencing.
Yahui Gao, Jianping Jiang, Shaohua Yang, Yali Hou, George E Liu, Shengli Zhang, Qin Zhang, Dongxiao Sun. BMC Genomics 2017
29

Genome-wide detection of copy number variation in Chinese indigenous sheep using an ovine high-density 600 K SNP array.
Qing Ma, Xuexue Liu, Jianfei Pan, Lina Ma, Yuehui Ma, Xiaohong He, Qianjun Zhao, Yabin Pu, Yingkang Li, Lin Jiang. Sci Rep 2017
19

Copy number variants in the sheep genome detected using multiple approaches.
Gemma M Jenkins, Michael E Goddard, Michael A Black, Rudiger Brauning, Benoit Auvray, Ken G Dodds, James W Kijas, Noelle Cockett, John C McEwan. BMC Genomics 2016
14

Genome-wide detection of CNVs in Chinese indigenous sheep with different types of tails using ovine high-density 600K SNP arrays.
Caiye Zhu, Hongying Fan, Zehu Yuan, Shijin Hu, Xiaomeng Ma, Junli Xuan, Hongwei Wang, Li Zhang, Caihong Wei, Qin Zhang,[...]. Sci Rep 2016
30

Genome-wide characteristics of copy number variation in Polish Holstein and Polish Red cattle using SNP genotyping assay.
A Gurgul, I Jasielczuk, T Szmatoła, K Pawlina, T Ząbek, K Żukowski, M Bugno-Poniewierska. Genetica 2015
8

Deleted copy number variation of Hanwoo and Holstein using next generation sequencing at the population level.
Dong-Hyun Shin, Hyun-Jeong Lee, Seoae Cho, Hyeon Jeong Kim, Jae Yeon Hwang, Chang-Kyu Lee, Jinyoung Jeong, Duhak Yoon, Heebal Kim. BMC Genomics 2014
23

Copy number variations among silkworms.
Qian Zhao, Min-Jin Han, Wei Sun, Ze Zhang. BMC Genomics 2014
8

Detection of genome-wide copy number variations in two chicken lines divergently selected for abdominal fat content.
Hui Zhang, Zhi-Qiang Du, Jia-Qiang Dong, Hai-Xia Wang, Hong-Yan Shi, Ning Wang, Shou-Zhi Wang, Hui Li. BMC Genomics 2014
23

Comparative Analysis of CNV Calling Algorithms: Literature Survey and a Case Study Using Bovine High-Density SNP Data.
Lingyang Xu, Yali Hou, Derek M Bickhart, Jiuzhou Song, George E Liu. Microarrays (Basel) 2013
25

Copy number variation of individual cattle genomes using next-generation sequencing.
Derek M Bickhart, Yali Hou, Steven G Schroeder, Can Alkan, Maria Francesca Cardone, Lakshmi K Matukumalli, Jiuzhou Song, Robert D Schnabel, Mario Ventura, Jeremy F Taylor,[...]. Genome Res 2012
175