A citation-based method for searching scientific literature

Heng Li, Richard Durbin. Bioinformatics 2010
Times Cited: 6089Eric Talevich, A Hunter Shain, Thomas Botton, Boris C Bastian. PLoS Comput Biol 2016
Times Cited: 655
List of shared articlesTimes cited

Multi-omics analysis of intra-tumoural and inter-tumoural heterogeneity in pancreatic ductal adenocarcinoma.
Xiaoqian Liu, Wenqian Wang, Xiaoding Liu, Zhiwen Zhang, Lianyuan Yu, Ruiyu Li, Dan Guo, Weijing Cai, Xueping Quan, Huanwen Wu,[...]. Clin Transl Med 2022
0

Rare Occurrence of Aristolochic Acid Mutational Signatures in Oro-Gastrointestinal Tract Cancers.
Abner Herbert Lim, Jason Yongsheng Chan, Ming-Chin Yu, Tsung-Han Wu, Jing Han Hong, Cedric Chuan Young Ng, Zhen Jie Low, Wei Liu, Rajasegaran Vikneswari, Pin-Cheng Sung,[...]. Cancers (Basel) 2022
0

Epigenetic and genomic profiling of chordoid meningioma: implications for clinical management.
Elena V Daoud, Kelsey Zhu, Bruce Mickey, Hussein Mohamed, Mandisa Wen, Michael Delorenzo, Ivy Tran, Jonathan Serrano, Kimmo J Hatanpaa, Jack M Raisanen,[...]. Acta Neuropathol Commun 2022
0