A citation-based method for searching scientific literature
List of shared articlesTimes cited


Orientation selectivity in cat primary visual cortex: local and global measurement.
Tao Xu, Hong-Mei Yan, Xue-Mei Song, Ming Li. Neurosci Bull 2015
0

Visual Orientation Selectivity Based Structure Description.
Jinjian Wu, Weisi Lin, Guangming Shi, Yazhong Zhang, Weisheng Dong, Zhibo Chen. IEEE Trans Image Process 2015
3

Broad inhibition sharpens orientation selectivity by expanding input dynamic range in mouse simple cells.
Bao-hua Liu, Ya-tang Li, Wen-pei Ma, Chen-jie Pan, Li I Zhang, Huizhong Whit Tao. Neuron 2011
103

Visual receptive field structure of cortical inhibitory neurons revealed by two-photon imaging guided recording.
Bao-hua Liu, Pingyang Li, Ya-tang Li, Yujiao J Sun, Yuchio Yanagawa, Kunihiko Obata, Li I Zhang, Huizhong W Tao. J Neurosci 2009
109The dynamics of visual responses in the primary visual cortex.
Robert Shapley, Michael Hawken, Dajun Xing. Prog Brain Res 2007
19

Circuits that build visual cortical receptive fields.
Judith A Hirsch, Luis M Martinez. Trends Neurosci 2006
63

Comparison among some models of orientation selectivity.
Andrew F Teich, Ning Qian. J Neurophysiol 2006
28


Receptive field structure varies with layer in the primary visual cortex.
Luis M Martinez, Qingbo Wang, R Clay Reid, Cinthi Pillai, José-Mañuel Alonso, Friedrich T Sommer, Judith A Hirsch. Nat Neurosci 2005
135Complex receptive fields in primary visual cortex.
Luis M Martinez, Jose-Manuel Alonso. Neuroscientist 2003
37