A citation-based method for searching scientific literature

Kate Schroder, Jurg Tschopp. Cell 2010
Times Cited: 3326B T Cookson, M A Brennan. Trends Microbiol 2001
Times Cited: 426
List of shared articlesTimes cited

Bibliometric Analysis of the Inflammasome and Pyroptosis in Brain.
Yuhua Chen, Yan Li, Limin Guo, Jun Hong, Wenjuan Zhao, Ximin Hu, Cuicui Chang, Wei Liu, Kun Xiong. Front Pharmacol 2021
5

Cathepsin B aggravates acute pancreatitis by activating the NLRP3 inflammasome and promoting the caspase-1-induced pyroptosis.
Jianhua Wang, Lichun Wang, Xiaofei Zhang, Yanfen Xu, Lei Chen, Weiyu Zhang, Enhe Liu, Chaoxing Xiao, Qiuye Kou. Int Immunopharmacol 2021
1

Role of pyroptosis in diabetic retinopathy and its therapeutic implications.
Abdullah Al Mamun, Anjuman Ara Mimi, Muhammad Zaeem, Yanqing Wu, Ilma Monalisa, Afroza Akter, Fahad Munir, Jian Xiao. Eur J Pharmacol 2021
1

Gasdermin D: in vivo evidence of pyroptosis in spontaneous labor at term.
Nardhy Gomez-Lopez, Roberto Romero, Bogdan Panaitescu, Derek Miller, Chengrui Zou, Dereje W Gudicha, Adi L Tarca, Robert Para, Percy Pacora, Sonia S Hassan,[...]. J Matern Fetal Neonatal Med 2021
4