A citation-based method for searching scientific literature

Kate Schroder, Jurg Tschopp. Cell 2010
Times Cited: 3326Jianjin Shi, Yue Zhao, Kun Wang, Xuyan Shi, Yue Wang, Huanwei Huang, Yinghua Zhuang, Tao Cai, Fengchao Wang, Feng Shao. Nature 2015
Times Cited: 1714
List of shared articlesTimes cited

Cannabinoids as Key Regulators of Inflammasome Signaling: A Current Perspective.
Santosh V Suryavanshi, Igor Kovalchuk, Olga Kovalchuk. Front Immunol 2021
3

Cathepsin B aggravates acute pancreatitis by activating the NLRP3 inflammasome and promoting the caspase-1-induced pyroptosis.
Jianhua Wang, Lichun Wang, Xiaofei Zhang, Yanfen Xu, Lei Chen, Weiyu Zhang, Enhe Liu, Chaoxing Xiao, Qiuye Kou. Int Immunopharmacol 2021
1

Pin1 Promotes NLRP3 Inflammasome Activation by Phosphorylation of p38 MAPK Pathway in Septic Shock.
Ruijie Dong, Zhenyi Xue, Guangyue Fan, Na Zhang, Chengzhi Wang, Guangliang Li, Yurong Da. Front Immunol 2021
2

The ubiquitylation of IL-1β limits its cleavage by caspase-1 and targets it for proteasomal degradation.
Swarna L Vijayaraj, Rebecca Feltham, Maryam Rashidi, Daniel Frank, Zhengyang Liu, Daniel S Simpson, Gregor Ebert, Angelina Vince, Marco J Herold, Andrew Kueh,[...]. Nat Commun 2021
1

Role of pyroptosis in diabetic retinopathy and its therapeutic implications.
Abdullah Al Mamun, Anjuman Ara Mimi, Muhammad Zaeem, Yanqing Wu, Ilma Monalisa, Afroza Akter, Fahad Munir, Jian Xiao. Eur J Pharmacol 2021
1

The Role of the Effects of Autophagy on NLRP3 Inflammasome in Inflammatory Nervous System Diseases.
Shizhen Zhao, Xiaotian Li, Jie Wang, Honggang Wang. Front Cell Dev Biol 2021
0

NLRP3 Ubiquitination-A New Approach to Target NLRP3 Inflammasome Activation.
Mahbuba Akther, Md Ezazul Haque, Jooho Park, Tae-Bong Kang, Kwang-Ho Lee. Int J Mol Sci 2021
0

Pyroptosis in Steatohepatitis and Liver Diseases.
Jana Knorr, Alexander Wree, Ariel E Feldstein. J Mol Biol 2021
0

Gasdermin D: in vivo evidence of pyroptosis in spontaneous labor at term.
Nardhy Gomez-Lopez, Roberto Romero, Bogdan Panaitescu, Derek Miller, Chengrui Zou, Dereje W Gudicha, Adi L Tarca, Robert Para, Percy Pacora, Sonia S Hassan,[...]. J Matern Fetal Neonatal Med 2021
4

Role of Microgliosis and NLRP3 Inflammasome in Parkinson's Disease Pathogenesis and Therapy.
Fillipe M de Araújo, Lorena Cuenca-Bermejo, Emiliano Fernández-Villalba, Silvia L Costa, Victor Diogenes A Silva, Maria Trinidad Herrero. Cell Mol Neurobiol 2021
6

The crosstalk between cardiomyocyte calcium and inflammasome signaling pathways in atrial fibrillation.
Xiaolei Wang, Xiaohui Chen, Dobromir Dobrev, Na Li. Pflugers Arch 2021
2

Acinar cell NLRP3 inflammasome and gasdermin D (GSDMD) activation mediates pyroptosis and systemic inflammation in acute pancreatitis.
Lin Gao, Xiaowu Dong, Weijuan Gong, Wei Huang, Jing Xue, Qingtian Zhu, Nan Ma, Weiwei Chen, Xianghui Fu, Xiang Gao,[...]. Br J Pharmacol 2021
1

Great balls of fire: activation and signalling of inflammatory caspases.
Georgia Bateman, Benjamin Hill, Ryan Knight, Dave Boucher. Biochem Soc Trans 2021
0


NLRP3 Inflammasome Assembly in Neutrophils Is Supported by PAD4 and Promotes NETosis Under Sterile Conditions.
Patrick Münzer, Roberto Negro, Shoichi Fukui, Lucas di Meglio, Karen Aymonnier, Long Chu, Deya Cherpokova, Sarah Gutch, Nicoletta Sorvillo, Lai Shi,[...]. Front Immunol 2021
1

LncRNA-HOTAIR promotes endothelial cell pyroptosis by regulating the miR-22/NLRP3 axis in hyperuricaemia.
Kun Chi, Xiaodong Geng, Chao Liu, Yang Zhang, Jie Cui, GuangYan Cai, Xiangmei Chen, Fangfang Wang, Quan Hong. J Cell Mol Med 2021
2