A citation-based method for searching scientific literature

David T Miller, Margaret P Adam, Swaroop Aradhya, Leslie G Biesecker, Arthur R Brothman, Nigel P Carter, Deanna M Church, John A Crolla, Evan E Eichler, Charles J Epstein, W Andrew Faucett, Lars Feuk, Jan M Friedman, Ada Hamosh, Laird Jackson, Erin B Kaminsky, Klaas Kok, Ian D Krantz, Robert M Kuhn, Charles Lee, James M Ostell, Carla Rosenberg, Stephen W Scherer, Nancy B Spinner, Dimitri J Stavropoulos, James H Tepperberg, Erik C Thorland, Joris R Vermeesch, Darrel J Waggoner, Michael S Watson, Christa Lese Martin, David H Ledbetter. Am J Hum Genet 2010
Times Cited: 1469Yanjie Fan, Yanming Wu, Lili Wang, Yu Wang, Zhuwen Gong, Wenjuan Qiu, Jingmin Wang, Huiwen Zhang, Xing Ji, Jun Ye, Lianshu Han, Xingming Jin, Yongnian Shen, Fei Li, Bing Xiao, Lili Liang, Xia Zhang, Xiaomin Liu, Xuefan Gu, Yongguo Yu. BMC Med Genomics 2018
Times Cited: 11
List of shared articlesTimes cited

CNV profiles of Chinese pediatric patients with developmental disorders.
Haiming Yuan, Shaofang Shangguan, Zhengchang Li, Jingsi Luo, Jiasun Su, Ruen Yao, Shun Zhang, Chen Liang, Qian Chen, Zhijie Gao,[...]. Genet Med 2021
1

Genetic Testing in Neurodevelopmental Disorders.
Juliann M Savatt, Scott M Myers. Front Pediatr 2021
3

Genetic diagnoses in pediatric patients with epilepsy and comorbid intellectual disability.
Mei Yang, Bocheng Xu, Jiamin Wang, Zhu Zhang, Hanbing Xie, He Wang, Ting Hu, Shanling Liu. Epilepsy Res 2021
0