A citation-based method for searching scientific literature
Li Wu, Jiasi Wang, Lingyan Feng, Jinsong Ren, Weili Wei, Xiaogang Qu. Adv Mater 2012
Times Cited: 97
List of shared articlesTimes cited

A simple, fast and highly sensitive assay for the detection of telomerase activity.
Quang Huy Quach, Juyeon Jung, Hyeran Kim, Bong Hyun Chung. Chem Commun (Camb) 2013
21

A novel electrochemical biosensor for sensitive detection of telomerase activity based on structure-switching DNA.
Zi Yi, Hai-Bo Wang, Ke Chen, Qing Gao, Hao Tang, Ru-Qin Yu, Xia Chu. Biosens Bioelectron 2014
34


Highly sensitive detection of telomerase based on a DNAzyme strategy.
Tian Tian, Shuang Peng, Heng Xiao, Xiaoe Zhang, Shan Guo, Shaoru Wang, Xiang Zhou, Songmei Liu, Xin Zhou. Chem Commun (Camb) 2013
25


A "Signal On" Photoelectrochemical Biosensor Based on Bismuth@N,O-Codoped-Carbon Core-Shell Nanohybrids for Ultrasensitive Detection of Telomerase in HeLa Cells.
Shanshan Liu, Shulin Zhao, Wenwen Tu, Xiaoying Wang, Xiao Wang, Jianchun Bao, Yu Wang, Min Han, Zhihui Dai. Chemistry 2018
10


A multi-recycling amplification-based sensor for label-free and highly sensitive detection of telomerase from cancer cells.
Xiaoxia Liu, Xia Li, Jin Li, Bingying Jiang, Ruo Yuan, Yun Xiang. Anal Chim Acta 2019
0