A citation-based method for searching scientific literature

B T Thomas Yeo, Fenna M Krienen, Jorge Sepulcre, Mert R Sabuncu, Danial Lashkari, Marisa Hollinshead, Joshua L Roffman, Jordan W Smoller, Lilla Zöllei, Jonathan R Polimeni, Bruce Fischl, Hesheng Liu, Randy L Buckner. J Neurophysiol 2011
Times Cited: 3414Lingzhong Fan, Hai Li, Junjie Zhuo, Yu Zhang, Jiaojian Wang, Liangfu Chen, Zhengyi Yang, Congying Chu, Sangma Xie, Angela R Laird, Peter T Fox, Simon B Eickhoff, Chunshui Yu, Tianzi Jiang. Cereb Cortex 2016
Times Cited: 853
List of shared articlesTimes cited

Electroconvulsive therapy modulates critical brain dynamics in major depressive disorder patients.
Yumeng Xin, Tongjian Bai, Ting Zhang, Yang Chen, Kai Wang, Shan Yu, Ning Liu, Yanghua Tian. Brain Stimul 2022
0


An evolutionary gap in primate default mode network organization.
Clément M Garin, Yuki Hori, Stefan Everling, Christopher T Whitlow, Finnegan J Calabro, Beatriz Luna, Mathilda Froesel, Maëva Gacoin, Suliann Ben Hamed, Marc Dhenain,[...]. Cell Rep 2022
1

A ketogenic intervention improves dorsal attention network functional and structural connectivity in mild cognitive impairment.
Maggie Roy, Manon Edde, Mélanie Fortier, Etienne Croteau, Christian-Alexandre Castellano, Valérie St-Pierre, Camille Vandenberghe, François Rheault, Mahsa Dadar, Simon Duchesne,[...]. Neurobiol Aging 2022
0

Brain network connectivity feature extraction using deep learning for Alzheimer's disease classification.
Yuhuan Hu, Caiyun Wen, Guoquan Cao, Jingqiang Wang, Yuanjing Feng. Neurosci Lett 2022
0

Alterations in white matter network dynamics in patients with schizophrenia and bipolar disorder.
Bin Wang, Shanshan Zhang, Xuexue Yu, Yan Niu, Jinliang Niu, Dandan Li, Shan Zhang, Jie Xiang, Ting Yan, Jiajia Yang,[...]. Hum Brain Mapp 2022
0

Enrichment of Disease-Associated Genes in Cortical Areas Defined by Transcriptome-Based Parcellation.
Gregor Gryglewski, Matej Murgaš, Manfred Klöbl, Murray Bruce Reed, Jakob Unterholzner, Paul Michenthaler, Rupert Lanzenberger. Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging 2022
1

Genetic Architecture Underlying Differential Resting-state Functional Connectivity of Subregions Within the Human Visual Cortex.
Cun Zhang, Huanhuan Cai, Xiaotao Xu, Qian Li, Xueying Li, Wenming Zhao, Yinfeng Qian, Jiajia Zhu, Yongqiang Yu. Cereb Cortex 2022
3

Disrupted stepwise functional brain organization in overweight individuals.
Hyebin Lee, Junmo Kwon, Jong-Eun Lee, Bo-Yong Park, Hyunjin Park. Commun Biol 2022
0