A citation-based method for searching scientific literature

Hutton M Kearney, Erik C Thorland, Kerry K Brown, Fabiola Quintero-Rivera, Sarah T South. Genet Med 2011
Times Cited: 511SlavĂ© Petrovski, Vimla Aggarwal, Jessica L Giordano, Melissa Stosic, Karen Wou, Louise Bier, Erica Spiegel, Kelly Brennan, Nicholas Stong, Vaidehi Jobanputra, Zhong Ren, Xiaolin Zhu, Caroline Mebane, Odelia Nahum, Quanli Wang, Sitharthan Kamalakaran, Colin Malone, Kwame Anyane-Yeboa, Russell Miller, Brynn Levy, David B Goldstein, Ronald J Wapner. Lancet 2019
Times Cited: 102
List of shared articlesTimes cited

Combined exome sequencing and deep phenotyping in highly selected fetuses with skeletal dysplasia during the first and second trimesters improves diagnostic yield.
Xinyue Zhang, Yuan Ren, Rui Song, Longxia Wang, Hong Xu, Xiaoxiao Xie, Honghui Zhou, Pei Sun, Manli Zhang, Qingdong Zhao,[...]. Prenat Diagn 2021
0

Contribution of single-gene defects to congenital cardiac left-sided lesions in the prenatal setting.
H Sun, T Yi, X Hao, H Yan, J Wang, Q Li, X Gu, X Zhou, S Wang, X Wang,[...]. Ultrasound Obstet Gynecol 2020
11

Genetic Examination for Fetuses with Increased Fetal Nuchal Translucency by Genomic Technology.
Shuya Xue, Huanchen Yan, Jingsi Chen, Nan Li, Jiayan Wang, Yu Liu, Huimin Zhang, Shaoying Li, Wei Zhang, Dunjin Chen,[...]. Cytogenet Genome Res 2020
3

Maternity health care professionals' views and experiences of fetal genomic uncertainty: A review.
Lisa Hui, Emma Szepe, Jane Halliday, Celine Lewis. Prenat Diagn 2020
3

Nonimmune hydrops fetalis: Genetic analysis and clinical outcome.
Qiong Deng, Fang Fu, Qiuxia Yu, Ru Li, Fucheng Li, Dan Wang, Tingying Lei, Xin Yang, Can Liao. Prenat Diagn 2020
1