A citation-based method for searching scientific literature

Ofer Yizhar, Lief E Fenno, Thomas J Davidson, Murtaza Mogri, Karl Deisseroth. Neuron 2011
Times Cited: 1013Luyao Lu, Philipp Gutruf, Li Xia, Dionnet L Bhatti, Xinying Wang, Abraham Vazquez-Guardado, Xin Ning, Xinru Shen, Tian Sang, Rongxue Ma, Grace Pakeltis, Gabriel Sobczak, Hao Zhang, Dong-Oh Seo, Mantian Xue, Lan Yin, Debashis Chanda, Xing Sheng, Michael R Bruchas, John A Rogers. Proc Natl Acad Sci U S A 2018
Times Cited: 70
List of shared articlesTimes cited

Colocalized, bidirectional optogenetic modulations in freely behaving mice with a wireless dual-color optoelectronic probe.
Lizhu Li, Lihui Lu, Yuqi Ren, Guo Tang, Yu Zhao, Xue Cai, Zhao Shi, He Ding, Changbo Liu, Dali Cheng,[...]. Nat Commun 2022
1


Wireless multilateral devices for optogenetic studies of individual and social behaviors.
Yiyuan Yang, Mingzheng Wu, Abraham Vázquez-Guardado, Amy J Wegener, Jose G Grajales-Reyes, Yujun Deng, Taoyi Wang, Raudel Avila, Justin A Moreno, Samuel Minkowicz,[...]. Nat Neurosci 2021
25

A dual-channel optogenetic stimulator selectively modulates distinct defensive behaviors.
Xue Cai, Lizhu Li, Wenhao Liu, Nianzhen Du, Yu Zhao, Yaning Han, Changbo Liu, Yan Yin, Xin Fu, Dawid Sheng,[...]. iScience 2021
2

A Multichannel Flexible Optoelectronic Fiber Device for Distributed Implantable Neurological Stimulation and Monitoring.
Jingxian Yu, Wei Ling, Ya Li, Ning Ma, Ziyue Wu, Rong Liang, Huizhuo Pan, Wentao Liu, Bo Fu, Kun Wang,[...]. Small 2021
5