A citation-based method for searching scientific literature

Hongmei Nan, Mengmeng Du, Immaculata De Vivo, Joann E Manson, Simin Liu, Anne McTiernan, J David Curb, Lawrence S Lessin, Matthew R Bonner, Qun Guo, Abrar A Qureshi, David J Hunter, Jiali Han. Cancer Res 2011
Times Cited: 69Yong Cui, Qiuyin Cai, Shimian Qu, Wong-Ho Chow, Wanqing Wen, Yong-Bing Xiang, Jie Wu, Nathaniel Rothman, Gong Yang, Xiao-Ou Shu, Yu-Tang Gao, Wei Zheng. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2012
Times Cited: 42
List of shared articlesTimes cited

The Association of Telomere Length in Peripheral Blood Cells with Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-analysis of Prospective Studies.
Xia Zhang, Qian Zhao, Wei Zhu, Tao Liu, Shao-Hua Xie, Li-Xin Zhong, Yuan-Yuan Cai, Xiao-Na Li, Mei Liang, Wen Chen,[...]. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2017
47

Telomere length, telomere-related genes, and breast cancer risk: the breast cancer health disparities study.
Andrew J Pellatt, Roger K Wolff, Gabriela Torres-Mejia, Esther M John, Jennifer S Herrick, Abbie Lundgreen, Kathy B Baumgartner, Anna R Giuliano, Lisa M Hines, Laura Fejerman,[...]. Genes Chromosomes Cancer 2013
64

Association Between Telomere Length and Risk of Cancer and Non-Neoplastic Diseases: A Mendelian Randomization Study.
Philip C Haycock, Stephen Burgess, Aayah Nounu, Jie Zheng, George N Okoli, Jack Bowden, Kaitlin Hazel Wade, Nicholas J Timpson, David M Evans, Peter Willeit,[...]. JAMA Oncol 2017
180


Telomere length and common disease: study design and analytical challenges.
Jennifer H Barrett, Mark M Iles, Alison M Dunning, Karen A Pooley. Hum Genet 2015
46


Leukocyte Telomere Length and Risks of Incident Coronary Heart Disease and Mortality in a Racially Diverse Population of Postmenopausal Women.
Cara L Carty, Charles Kooperberg, Jingmin Liu, Megan Herndon, Themistocles Assimes, Lifang Hou, Candyce H Kroenke, Andrea Z LaCroix, Masayuki Kimura, Abraham Aviv,[...]. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2015
40

The association between telomere length and cancer risk in population studies.
Xun Zhu, Wei Han, Wenjie Xue, Yuxia Zou, Cuiwei Xie, Jiangbo Du, Guangfu Jin. Sci Rep 2016
74