A citation-based method for searching scientific literature

Joseph Rosenbluh, Deepak Nijhawan, Zhao Chen, Kwok-Kin Wong, Kenkichi Masutomi, William C Hahn. PLoS One 2011
Times Cited: 34Haojun Song, Weiliang Sun, Guoliang Ye, Xiaoyun Ding, Zhong Liu, Sijie Zhang, Tian Xia, Bingxiu Xiao, Yang Xi, Junming Guo. J Transl Med 2013
Times Cited: 168
List of shared articlesTimes cited


LncRNA-RMRP promotes carcinogenesis by acting as a miR-206 sponge and is used as a novel biomarker for gastric cancer.
Yongfu Shao, Meng Ye, Qier Li, Weiliang Sun, Guoliang Ye, Xinjun Zhang, Yunben Yang, Bingxiu Xiao, Junming Guo. Oncotarget 2016
115

LncRNA-RMRP Acts as an Oncogene in Lung Cancer.
Qingjun Meng, Mingming Ren, Yanguang Li, Xiang Song. PLoS One 2016
38