A citation-based method for searching scientific literature

Julia Salzman, Charles Gawad, Peter Lincoln Wang, Norman Lacayo, Patrick O Brown. PLoS One 2012
Times Cited: 1513Yibing Yang, Xinya Gao, Maolei Zhang, Sheng Yan, Chengjun Sun, Feizhe Xiao, Nunu Huang, Xuesong Yang, Kun Zhao, Huangkai Zhou, Suyun Huang, Bo Xie, Nu Zhang. J Natl Cancer Inst 2018
Times Cited: 584
List of shared articlesTimes cited

Circular RNA translation, a path to hidden proteome.
Tanvi Sinha, Chirag Panigrahi, Debojyoti Das, Amaresh Chandra Panda. Wiley Interdiscip Rev RNA 2022
16

circ-EIF6 encodes EIF6-224aa to promote TNBC progression via stabilizing MYH9 and activating the Wnt/beta-catenin pathway.
Yaming Li, Zekun Wang, Peng Su, Yiran Liang, Zheng Li, Hanwen Zhang, Xiaojin Song, Dianwen Han, Xiaolong Wang, Ying Liu,[...]. Mol Ther 2022
12


circEPS15 Overexpression in Hepatocellular Carcinoma Modulates Tumor Invasion and Migration.
Bin Jiang, Maolin Tian, Gang Li, Abuduhaibaier Sadula, Dianrong Xiu, Chunhui Yuan, Yuntao Bing. Front Genet 2022
1

CircMGA Depresses Myoblast Proliferation and Promotes Myotube Formation through miR-144-5p/FAP Signal.
Zhijun Wang, Min Zhang, Kan Li, Yangfeng Chen, Danfeng Cai, Biao Chen, Qinghua Nie. Animals (Basel) 2022
0

Tumor Cells-derived exosomal CircRNAs: Novel cancer drivers, molecular mechanisms, and clinical opportunities.
Ali Vahabi, Jafar Rezaie, Mehdi Hassanpour, Yunes Panahi, Mohadeseh Nemati, Yousef Rasmi, Mahdieh Nemati. Biochem Pharmacol 2022
6

CircRNA: An emerging star in the progression of glioma.
Dazhao Peng, Lin Luo, Xiaoyang Zhang, Cheng Wei, Zhenyu Zhang, Lei Han. Biomed Pharmacother 2022
0

Circular RNAs Acting as miRNAs' Sponges and Their Roles in Stem Cells.
Juan Xiao, Shija Joseph, Mengwei Xia, Feng Teng, Xuejiao Chen, Rufeng Huang, Lihong Zhai, Wenbin Deng. J Clin Med 2022
0

Reconstruction of Full-Length circRNA Sequences Using Chimeric Alignment Information.
Md Tofazzal Hossain, Jingjing Zhang, Md Selim Reza, Yin Peng, Shengzhong Feng, Yanjie Wei. Int J Mol Sci 2022
0

Advances in detecting N6-methyladenosine modification in circRNAs.
Lixia Ma, Li-Na He, Shiyang Kang, Bianli Gu, Shegan Gao, Zhixiang Zuo. Methods 2022
0

Circular RNA in cancer development and immune regulation.
Weizhen Li, Jia-Qiang Liu, Ming Chen, Jiang Xu, Di Zhu. J Cell Mol Med 2022
13

Emerging functions and roles of circRNAs in cancer.
Xiang Hu, Xinyu Yang, Daoxin Ma. Epigenomics 2022
1


Expanding uncapped translation and emerging function of circular RNA in carcinomas and noncarcinomas.
Yan Wang, Chunjie Wu, Yu Du, Zhongwei Li, Minle Li, Pingfu Hou, Zhigang Shen, Sufang Chu, Junnian Zheng, Jin Bai. Mol Cancer 2022
4

Genetic tools for the stable overexpression of circular RNAs.
Nicol Mecozzi, Arianna Nenci, Olga Vera, Ilah Bok, Aimee Falzone, Gina M DeNicola, Florian A Karreth. RNA Biol 2022
0

Recent progress of circular RNAs in different types of human cancer: Technological landscape, clinical opportunities and challenges (Review).
Ashish Ranjan Sharma, Shreya Banerjee, Manojit Bhattacharya, Abinit Saha, Sang-Soo Lee, Chiranjib Chakraborty. Int J Oncol 2022
1