A citation-based method for searching scientific literature
Atsuko Nishikawa, Satomi Mitsuhashi, Naomasa Miyata, Ichizo Nishino. J Med Genet 2017
Times Cited: 29
List of shared articlesTimes cited

Next-Generation Sequencing Technologies and Neurogenetic Diseases.
Hui Sun, Xiao-Rong Shen, Zi-Bing Fang, Zong-Zhi Jiang, Xiao-Jing Wei, Zi-Yi Wang, Xue-Fan Yu. Life (Basel) 2021
0