A citation-based method for searching scientific literature

Peter Horby, Nhu Y Nguyen, Sarah J Dunstan, J Kenneth Baillie. PLoS One 2012
Times Cited: 65Hua Wang, Zijian Feng, Yuelong Shu, Hongjie Yu, Lei Zhou, Rongqiang Zu, Yang Huai, Jie Dong, Changjun Bao, Leying Wen, Hong Wang, Peng Yang, Wei Zhao, Libo Dong, Minghao Zhou, Qiaohong Liao, Haitao Yang, Min Wang, Xiaojun Lu, Zhiyang Shi, Wei Wang, Ling Gu, Fengcai Zhu, Qun Li, Weidong Yin, Weizhong Yang, Dexin Li, Timothy M Uyeki, Yu Wang. Lancet 2008
Times Cited: 197
List of shared articlesTimes cited

Host genetic determinants of influenza pathogenicity.
Tsai-Yu Lin, Abraham L Brass. Curr Opin Virol 2013
19

Seroprevalence of antibodies to highly pathogenic avian influenza A (H5N1) virus among close contacts exposed to H5N1 cases, China, 2005-2008.
Qiaohong Liao, Tian Bai, Lei Zhou, Sirenda Vong, Junqiao Guo, Wei Lv, Libo Dong, Nijuan Xiang, Zi Li, Yang Huai,[...]. PLoS One 2013
9

Limited human-to-human transmission of avian influenza A(H7N9) virus, Shanghai, China, March to April 2013.
J Hu, Y Zhu, B Zhao, J Li, L Liu, K Gu, W Zhang, H Su, Z Teng, S Tang,[...]. Euro Surveill 2014
39

Probable person to person transmission of novel avian influenza A (H7N9) virus in Eastern China, 2013: epidemiological investigation.
Xian Qi, Yan-Hua Qian, Chang-Jun Bao, Xi-Ling Guo, Lun-Biao Cui, Fen-Yang Tang, Hong Ji, Yong Huang, Pei-Quan Cai, Bing Lu,[...]. BMJ 2013
154