A citation-based method for searching scientific literature

Peter Horby, Nhu Y Nguyen, Sarah J Dunstan, J Kenneth Baillie. PLoS One 2012
Times Cited: 65Rongbao Gao, Bin Cao, Yunwen Hu, Zijian Feng, Dayan Wang, Wanfu Hu, Jian Chen, Zhijun Jie, Haibo Qiu, Ke Xu, Xuewei Xu, Hongzhou Lu, Wenfei Zhu, Zhancheng Gao, Nijuan Xiang, Yinzhong Shen, Zebao He, Yong Gu, Zhiyong Zhang, Yi Yang, Xiang Zhao, Lei Zhou, Xiaodan Li, Shumei Zou, Ye Zhang, Xiyan Li, Lei Yang, Junfeng Guo, Jie Dong, Qun Li, Libo Dong, Yun Zhu, Tian Bai, Shiwen Wang, Pei Hao, Weizhong Yang, Yanping Zhang, Jun Han, Hongjie Yu, Dexin Li, George F Gao, Guizhen Wu, Yu Wang, Zhenghong Yuan, Yuelong Shu. N Engl J Med 2013
Times Cited: 1631
List of shared articlesTimes cited

IFITM3 rs12252 T>C polymorphism is associated with the risk of severe influenza: a meta-analysis.
Y Xuan, L N Wang, W Li, H R Zi, Y Guo, W J Yan, X B Chen, P M Wei. Epidemiol Infect 2015
24