A citation-based method for searching scientific literature

Ian G Morgan, Kyoko Ohno-Matsui, Seang-Mei Saw. Lancet 2012
Times Cited: 915Brien A Holden, Timothy R Fricke, David A Wilson, Monica Jong, Kovin S Naidoo, Padmaja Sankaridurg, Tien Y Wong, Thomas J Naduvilath, Serge Resnikoff. Ophthalmology 2016
Times Cited: 1309
List of shared articlesTimes cited

Development of the retina and its relation with myopic shift varies from childhood to adolescence.
Peiyao Jin, Junjie Deng, Minzhi Lv, Sifei Sun, Jianfeng Zhu, Xun Xu, Xiangui He, Haidong Zou. Br J Ophthalmol 2022
1

Myopia control effect of defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacle lens in Chinese children: results of a 3-year follow-up study.
Carly Sy Lam, Wing Chun Tang, Paul H Lee, Han Yu Zhang, Hua Qi, Keigo Hasegawa, Chi Ho To. Br J Ophthalmol 2022
18

Myopia and Early-Onset Type 2 Diabetes: A Nationwide Cohort Study.
Alon Peled, Itamar Raz, Inbar Zucker, Estela Derazne, Jacob Megreli, Orit Pinhas-Hamiel, Adi Einan-Lifshitz, Yair Morad, Eran Pras, Miri Lutski,[...]. J Clin Endocrinol Metab 2022
0

Distribution and association of visual impairment with myopic maculopathy across age groups among highly myopic eyes - based on the new classification system (ATN).
Luyao Ye, Qiuying Chen, Guangyi Hu, Jiamin Xie, Hanyi Lv, Ya Shi, Yao Yin, Jianfeng Zhu, Ying Fan, Jiangnan He,[...]. Acta Ophthalmol 2022
1

Myopia prediction: a systematic review.
Xiaotong Han, Chi Liu, Yanxian Chen, Mingguang He. Eye (Lond) 2022
2

Melanopsin modulates refractive development and myopia.
Ranjay Chakraborty, Erica G Landis, Reece Mazade, Victoria Yang, Ryan Strickland, Samer Hattar, Richard A Stone, P Michael Iuvone, Machelle T Pardue. Exp Eye Res 2022
3

The Association of Choroidal Thickening by Atropine With Treatment Effects for Myopia: Two-Year Clinical Trial of the Low-concentration Atropine for Myopia Progression (LAMP) Study.
Jason C Yam, Yuning Jiang, Jackie Lee, Sherie Li, Yuzhou Zhang, Wen Sun, Nan Yuan, Yu Meng Wang, Benjamin Hon Kei Yip, Ka Wai Kam,[...]. Am J Ophthalmol 2022
5

Low-intensity, long-wavelength red light slows the progression of myopia in children: an Eastern China-based cohort.
Lei Zhou, Chao Xing, Wei Qiang, Chaoqun Hua, Liyang Tong. Ophthalmic Physiol Opt 2022
2


Interactions between genetic variants and near-work activities in incident myopia in schoolchildren: a 4-year prospective longitudinal study.
Yaoyao Lin, Dandan Jiang, Chunchun Li, Xiaoqiong Huang, Haishao Xiao, Linjie Liu, Yanyan Chen. Clin Exp Optom 2022
0

Evaluation of an Optical Defocus Treatment for Myopia Progression Among Schoolchildren During the COVID-19 Pandemic.
Kai Yip Choi, Rachel Ka Man Chun, Wing Chun Tang, Chi Ho To, Carly Siu-Yin Lam, Henry Ho-Lung Chan. JAMA Netw Open 2022
2

The 100 most influential articles in myopia: a bibliometric analysis.
Xue-Jiao Wang, Di Chen, Yang Jiang, Yu-Yu Chou, Yan Luo, Ying Li, Jin Ma, Yong Zhong. Int J Ophthalmol 2022
0

Comparative Study of Refraction between Wave Front-Based Refraction and Autorefraction without and with Cycloplegia in Children and Adolescents.
Ana M Calvo-Maroto, Sara Llorente-González, Jaione Bezunartea-Bezunartea, Francisco Javier Hurtado-Ceña, Clara Berrozpe-Villabona, Valentina Bilbao-Malavé, David P Piñero, Jesús Barrio-Barrio, Sergio Recalde-Maestre. Children (Basel) 2022
0

Clinical Characteristics and Early Visual Outcomes of Highly Myopic Cataract Eyes: The Shanghai High Myopia Study.
Wenwen He, Yunqian Yao, Keke Zhang, Yu Du, Jiao Qi, Yinglei Zhang, Shaohua Zhang, Zhennan Zhao, Lei Cai, Qi Fan,[...]. Front Med (Lausanne) 2022
0

Intraocular pressure trend following myopic photorefractive keratectomy.
Ghasem Fakhraie, Zakieh Vahedian, Reza Zarei, Yadollah Eslami, Seyed Mehdi Tabatabaei, Abdollah Hadi, Sepideh Ghods, Ali Fakhraie. Int Ophthalmol 2022
0

Machine Learning to Determine Risk Factors for Myopia Progression in Primary School Children: The Anyang Childhood Eye Study.
Shi-Ming Li, Ming-Yang Ren, Jiahe Gan, San-Guo Zhang, Meng-Tian Kang, He Li, David A Atchison, Jos Rozema, Andrzej Grzybowski, Ningli Wang. Ophthalmol Ther 2022
4

Vitreomacular Interface Abnormalities in Myopic Foveoschisis: Correlation With Morphological Features and Outcome of Vitrectomy.
Dong Fang, Li Wang, Lu Chen, Jia Liang, Kunke Li, Xingxing Mao, Ting Xie, Shaochong Zhang. Front Med (Lausanne) 2022
0

Association of MTOR and PDGFRA gene polymorphisms with different degrees of myopia severity.
Xuan Li, Jianxiong Long, Yue Liu, Qiuling Cai, Yanqiong Zhao, Lihua Jin, Min Liu, Chunling Li. Exp Eye Res 2022
0

Relative peripheral refraction characteristics and their relationship with retinal microvasculature in young adults: Using a novel quantitative approach.
Zijing Li, Zhenlan Yang, Yunru Liao, Zongyi Zhan, Rui Zeng, Yichi Zhang, Yuqing Lan. Photodiagnosis Photodyn Ther 2022
0

Effect of 0.01% Atropine on Accommodation in Myopic Teenagers.
Huixia Li, Liying Zhang, Hong Tian, Song Zhang, Xueyan Zhang, Han Zhang, Yujing Chen, Wenping Qi, Xiaoying Wu, Hongmei Jiang,[...]. Front Pharmacol 2022
0

Changes in accommodation and behavioural performance with a contact lens for myopia management: A comparison between a dual-focus and a single-vision soft contact lens.
Beatriz Redondo, Jesús Vera, Rubén Molina, Tomás Galán, Pedro Machado, Raimundo Jiménez. Ophthalmic Physiol Opt 2022
0

Changes in Retinal Vessel Flow after Small Incision Lenticule Extraction.
Qian Tan, Minyi Zhu, Fangfang Du, Xianming Jiang, Xiaoshan Huang, Jingfang Chen, Hongjun Peng, Danyang Wang. Comput Math Methods Med 2022
0


Myopia Genetics and Heredity.
Yu-Meng Wang, Shi-Yao Lu, Xiu-Juan Zhang, Li-Jia Chen, Chi-Pui Pang, Jason C Yam. Children (Basel) 2022
0

Healthcare utilization and economic burden of myopia in urban China: A nationwide cost-of-illness study.
Yingyan Ma, Yuechun Wen, Hua Zhong, Senlin Lin, Li Liang, Yifang Yang, Huifen Jiang, Jian Chen, Yan Huang, Xiaohua Ying,[...]. J Glob Health 2022
0


Circulating Vitreous microRNA as Possible Biomarker in High Myopic Eyes with Macular Hole.
Yoshimasa Ando, Hiroshi Keino, Makoto Inoue, Kazunari Hirota, Hiroyuki Takahashi, Kimihiko Sano, Takashi Koto, Tomohito Sato, Masaru Takeuchi, Akito Hirakata. Int J Mol Sci 2022
0

Candidate pathways for retina to scleral signaling in refractive eye growth.
Dillon M Brown, Reece Mazade, Danielle Clarkson-Townsend, Kelleigh Hogan, Pooja M Datta Roy, Machelle T Pardue. Exp Eye Res 2022
0

Abnormal Large-Scale Neuronal Network in High Myopia.
Yu Ji, Ling Shi, Qi Cheng, Wen-Wen Fu, Pei-Pei Zhong, Shui-Qin Huang, Xiao-Lin Chen, Xiao-Rong Wu. Front Hum Neurosci 2022
0

Characteristics of responders to atropine 0.01% as treatment in Asian myopic children.
Lung-Chi Lee, Meng-Wei Hsieh, Yi-Hao Chen, Po-Liang Chen, Ke-Hung Chien. Sci Rep 2022
1


Myopia: An Increasing Problem for Medical Students at the University of Gondar.
Michael Assefa Berhane, Ketemaw Zewdu Demilew, Abel Sinshaw Assem. Clin Ophthalmol 2022
0

Macular Retinal Microvasculature of Hyperopia, Emmetropia, and Myopia in Children.
Liang Lv, Mu Li, Xuejiao Chang, Mengxia Zhu, Ying Liu, Ping Wang, Yan Xiang. Front Med (Lausanne) 2022
0

Photorefraction Screening Plus Atropine Treatment for Myopia is Cost-Effective: A Proof-of-Concept Markov Analysis.
Chuen Yen Hong, Matt Boyd, Graham Wilson, Sheng Chiong Hong. Clin Ophthalmol 2022
0

Hypoxia-Induced Scleral HIF-2α Upregulation Contributes to Rises in MMP-2 Expression and Myopia Development in Mice.
Wenjing Wu, Yongchao Su, Changxi Hu, Huixin Tao, Ying Jiang, Guandong Zhu, Jiadi Zhu, Ying Zhai, Jia Qu, Xiangtian Zhou,[...]. Invest Ophthalmol Vis Sci 2022
0

Predicting Axial Length From Choroidal Thickness on Optical Coherence Tomography Images With Machine Learning Based Algorithms.
Hao-Chun Lu, Hsin-Yi Chen, Chien-Jung Huang, Pao-Hsien Chu, Lung-Sheng Wu, Chia-Ying Tsai. Front Med (Lausanne) 2022
0

Axial length and its relationship to refractive error in Chinese university students.
Qian Fan, Hongxia Wang, Zhixin Jiang. Cont Lens Anterior Eye 2022
4


Associations of refractive errors and retinal changes measured by optical coherence tomography: A systematic review and meta-analysis.
Mohammad Amin Salehi, Ali Nowroozi, Mahdi Gouravani, Soheil Mohammadi, J Fernando Arevalo. Surv Ophthalmol 2022
1

Characterizing astigmatism in the United States.
Girish Valluru, Janek Klawe, Bian Liu, Pradeep Ramulu, Sumayya Ahmad. J Cataract Refract Surg 2022
1

Identification of novel loci influencing refractive error in East Asian populations using an extreme phenotype design.
Xiaotong Han, Tianzi Liu, Xiaohu Ding, Jialin Liu, Xingyan Lin, Decai Wang, Moeen Riaz, Paul N Baird, Zhi Xie, Yuan Cheng,[...]. J Genet Genomics 2022
0

Degree of Myopia and Glaucoma Risk: A Dose-Response Meta-analysis.
Ahnul Ha, Chung Young Kim, Sung Ryul Shim, In Boem Chang, Young Kook Kim. Am J Ophthalmol 2022
5

Prevalence and risk factors for myopia and high myopia: A cross-sectional study among Han and Uyghur students in Xinjiang, China.
Sili Jing, Xianglong Yi, Yaolong Lei, Lumei Hu, Wenbo Cheng, Tao Wen, Xiaoxiao Liu, Mei Luo. Ophthalmic Physiol Opt 2022
1


Association of progressive optic disc tilt with development of retinal nerve fibre layer defect in children with large cup-to-disc ratio.
Ahnul Ha, Sung Uk Baek, Jin-Soo Kim, Jin Wook Jeoung, Ki Ho Park, Young Kook Kim. Br J Ophthalmol 2022
0

Higher-order aberrations and their association with axial elongation in highly myopic children and adolescents.
Yupeng Xu, Junjie Deng, Bo Zhang, Xian Xu, Tianyu Cheng, Jingjing Wang, Shuyu Xiong, Mengli Luan, Haidong Zou, Xiangui He,[...]. Br J Ophthalmol 2022
0

China Turns to School Reform to Control the Myopia Epidemic: A Narrative Review.
Ian G Morgan, Catherine L Jan. Asia Pac J Ophthalmol (Phila) 2022
2

Effect of Classroom Illuminance on the Development and Progression of Myopia in School Children.
Young-Woo Suh, Suk-Gyu Ha, Seung-Hyun Kim. Korean J Ophthalmol 2022
0

Correlation Between Increase of Axial Length and Height Growth in Chinese School-Age Children.
Lixia Tao, Chunxiao Wang, Yiyi Peng, Meiping Xu, Minghui Wan, Jiangtao Lou, Xinping Yu. Front Public Health 2022
1

Vitrectomy with Inverted Fovea-Sparing Internal Limiting Membrane for Myopic Foveoschisis.
Xinsheng Li, Jingfan Wang, Yan Wu, Xingxing Wang, Zhengyu Zhang, Zizhong Hu, Ping Xie. J Ophthalmol 2022
0