A citation-based method for searching scientific literature
Rui Guo, Rongjing Ge, Shidi Zhao, Yulong Liu, Xin Zhao, Li Huang, Sodong Guan, Wei Lu, Shan Cui, Shirlene Wang, Jin-Hui Wang. Front Cell Neurosci 2017
Times Cited: 16
List of shared articlesTimes cited

Barrel Cortical Neuron Integrates Triple Associated Signals for Their Memory Through Receiving Epigenetic-Mediated New Synapse Innervations.
Jing Feng, Wei Lu, Dangui Wang, Ke Ma, Zhenhua Song, Na Chen, Yan Sun, Kaixin Du, Mengmeng Shen, Shan Cui,[...]. Cereb Cortex 2017
8


Piriform cortical glutamatergic and GABAergic neurons express coordinated plasticity for whisker-induced odor recall.
Yahui Liu, Zilong Gao, Changfeng Chen, Bo Wen, Li Huang, Rongjing Ge, Shidi Zhao, Ruichen Fan, Jing Feng, Wei Lu,[...]. Oncotarget 2017
10


Functional compatibility between Purkinje cell axon branches and their target neurons in the cerebellum.
Zhilai Yang, Na Chen, Rongjing Ge, Hao Qian, Jin-Hui Wang. Oncotarget 2017
11


Cell-specific plasticity associated with integrative memory of triple sensory signals in the barrel cortex.
Jing Feng, Wei Lu, Guang-Yan Wang, Zhao-Ming Zhu, Yan Sun, Kaixin Du, Jin-Hui Wang. Oncotarget 2018
2

Coordinated Plasticity among Glutamatergic and GABAergic Neurons and Synapses in the Barrel Cortex Is Correlated to Learning Efficiency.
Xin Zhao, Li Huang, Rui Guo, Yulong Liu, Shidi Zhao, Sudong Guan, Rongjing Ge, Shan Cui, Shirlene Wang, Jin-Hui Wang. Front Cell Neurosci 2017
11

Synapse Innervation and Associative Memory Cell Are Recruited for Integrative Storage of Whisker and Odor Signals in the Barrel Cortex through miRNA-Mediated Processes.
Zhuofan Lei, Dangui Wang, Na Chen, Ke Ma, Wei Lu, Zhenhua Song, Shan Cui, Jin-Hui Wang. Front Cell Neurosci 2017
5

Activity strengths of cortical glutamatergic and GABAergic neurons are correlated with transgenerational inheritance of learning ability.
Yulong Liu, Rongjing Ge, Xin Zhao, Rui Guo, Li Huang, Shidi Zhao, Sudong Guan, Wei Lu, Shan Cui, Shirlene Wang,[...]. Oncotarget 2017
5