A citation-based method for searching scientific literature

Yi Liao, Xiaoqi Huang, Qizhu Wu, Chuang Yang, Weihong Kuang, Mingying Du, Su Lui, Qiang Yue, Raymond C K Chan, Graham J Kemp, Qiyong Gong. J Psychiatry Neurosci 2013
Times Cited: 251List of shared articlesTimes cited

Altered white matter microstructure and neurocognitive function of HIV-infected patients with low nadir CD4.
Yujiro Yoshihara, Tadatsugu Kato, Dai Watanabe, Masaji Fukumoto, Keiko Wada, Naoya Oishi, Takahiro Nakakura, Keiko Kuriyama, Takuma Shirasaka, Toshiya Murai. J Neurovirol 2022
0

White matter abnormalities in adults with bipolar disorder type-II and unipolar depression.
Anna Manelis, Adriane Soehner, Yaroslav O Halchenko, Skye Satz, Rachel Ragozzino, Mora Lucero, Holly A Swartz, Mary L Phillips, Amelia Versace. Sci Rep 2021
2

Multimodal brain imaging connectivity analyses of emotional and motivational deficits in depression among women.
Gabriel Robert, Elise Bannier, Magali Comte, Lea Domain, Isabelle Corouge, Thibaut Dondaine, Jean-Marie Batail, Jean-Christophe Ferre, Eric Fakra, Dominique Drapier. J Psychiatry Neurosci 2021
2

Neural correlates of the association between depression and high density lipoprotein cholesterol change.
Cun Zhang, Ying Yang, Dao-Min Zhu, Wenming Zhao, Yu Zhang, Biao Zhang, Yajun Wang, Jiajia Zhu, Yongqiang Yu. J Psychiatr Res 2020
4