A citation-based method for searching scientific literature

Lisa D Moore, Thuc Le, Guoping Fan. Neuropsychopharmacology 2013
Times Cited: 890Chongyuan Luo, Petra Hajkova, Joseph R Ecker. Science 2018
Times Cited: 157
List of shared articlesTimes cited


A comprehensive epigenome atlas reveals DNA methylation regulating skeletal muscle development.
Yalan Yang, Xinhao Fan, Junyu Yan, Muya Chen, Min Zhu, Yijie Tang, Siyuan Liu, Zhonglin Tang. Nucleic Acids Res 2021
4

Radiation-induced cardiovascular disease: an overlooked role for DNA methylation?
Magy Sallam, Mohammed Abderrafi Benotmane, Sarah Baatout, Pieter-Jan Guns, An Aerts. Epigenetics 2021
0

Whole Genomic DNA Methylation Profiling of CpG Sites in Promoter Regions of Dorsal Root Ganglion in Diabetic Neuropathic Pain Mice.
Wen Chen, Ting Lan, Qingyu Sun, Yurui Zhang, Danmin Shen, Tingting Hu, Jing Liu, Yingzi Chong, Peipei Wang, Qian Li,[...]. J Mol Neurosci 2021
0

Genetic and Epigenomic Modifiers of Diabetic Neuropathy.
Milena Jankovic, Ivana Novakovic, Dejan Nikolic, Jasmina Mitrovic Maksic, Slavko Brankovic, Ivana Petronic, Dragana Cirovic, Sinisa Ducic, Mirko Grajic, Dragana Bogicevic. Int J Mol Sci 2021
0

Immunological Significance of Prognostic DNA Methylation Sites in Hepatocellular Carcinoma.
Qianhui Xu, Yuanbo Hu, Shaohuai Chen, Yulun Zhu, Siwei Li, Feng Shen, Yifan Guo, Tao Sun, Xiaoyu Chen, Jinpeng Jiang,[...]. Front Mol Biosci 2021
3