A citation-based method for searching scientific literature

Yi-Chung Lee, Ming-Jen Lee, Hsiang-Yu Yu, Chien Chen, Chang-Hung Hsu, Kon-Ping Lin, Kwong-Kum Liao, Ming-Hong Chang, Yi-Chu Liao, Bing-Wen Soong. PLoS One 2012
Times Cited: 92Jeff Coleman, Ouardane Jouannot, Sathish K Ramakrishnan, Maria N Zanetti, Jing Wang, Vincenzo Salpietro, Henry Houlden, James E Rothman, Shyam S Krishnakumar. Cell Rep 2018
Times Cited: 43
List of shared articlesTimes cited

TMEM151A variants cause paroxysmal kinesigenic dyskinesia.
Hong-Fu Li, Yu-Lan Chen, Ling Zhuang, Dian-Fu Chen, Hua-Zhen Ke, Wen-Jiao Luo, Gong-Lu Liu, Sheng-Nan Wu, Wen-Hao Zhou, Zhi-Qi Xiong,[...]. Cell Discov 2021
8