A citation-based method for searching scientific literature

Yong Cui, Qiuyin Cai, Shimian Qu, Wong-Ho Chow, Wanqing Wen, Yong-Bing Xiang, Jie Wu, Nathaniel Rothman, Gong Yang, Xiao-Ou Shu, Yu-Tang Gao, Wei Zheng. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2012
Times Cited: 43Qing Lan, Richard Cawthon, Yutang Gao, Wei Hu, H Dean Hosgood, Francesco Barone-Adesi, Bu-Tian Ji, Bryan Bassig, Wong-Ho Chow, Xiaoou Shu, Qiuyin Cai, Yongbin Xiang, Sonja Berndt, Christopher Kim, Stephen Chanock, Wei Zheng, Nathaniel Rothman. PLoS One 2013
Times Cited: 87
List of shared articlesTimes cited

The Association of Telomere Length in Peripheral Blood Cells with Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-analysis of Prospective Studies.
Xia Zhang, Qian Zhao, Wei Zhu, Tao Liu, Shao-Hua Xie, Li-Xin Zhong, Yuan-Yuan Cai, Xiao-Na Li, Mei Liang, Wen Chen,[...]. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2017
52

Genetic determinants of telomere length and risk of common cancers: a Mendelian randomization study.
Chenan Zhang, Jennifer A Doherty, Stephen Burgess, Rayjean J Hung, Sara Lindström, Peter Kraft, Jian Gong, Christopher I Amos, Thomas A Sellers, Alvaro N A Monteiro,[...]. Hum Mol Genet 2015
97


Leukocyte telomere length, cancer incidence and all-cause mortality among Chinese adults: Singapore Chinese Health Study.
Hamed Samavat, Hung N Luu, Kenneth B Beckman, Aizhen Jin, Renwei Wang, Woon-Puay Koh, Jian-Min Yuan. Int J Cancer 2021
2

Association between leukocyte telomere length and glioma risk: a case-control study.
Shaolong Wang, Yibing Chen, Falin Qu, Shiming He, Xiaojun Huang, Hequn Jiang, Tianbo Jin, Shaogui Wan, Jinliang Xing. Neuro Oncol 2014
28

Circulating leukocyte telomere length and risk of overall and aggressive prostate cancer.
B Julin, I Shui, C M Heaphy, C E Joshu, A K Meeker, E Giovannucci, I De Vivo, E A Platz. Br J Cancer 2015
48

Telomere length in the colon is related to colorectal adenoma prevalence.
Sarah D Peacock, Thomas E Massey, Stephen J Vanner, Will D King. PLoS One 2018
6

The association between telomere length and cancer risk in population studies.
Xun Zhu, Wei Han, Wenjie Xue, Yuxia Zou, Cuiwei Xie, Jiangbo Du, Guangfu Jin. Sci Rep 2016
77