A citation-based method for searching scientific literature

Chen-I Wang, Wen-Tsen Chen, Huan-Tsung Chang. Anal Chem 2012
Times Cited: 80Jianshuai Mu, Yan Wang, Min Zhao, Li Zhang. Chem Commun (Camb) 2012
Times Cited: 315
List of shared articlesTimes cited

Redox Recycling-Triggered Peroxidase-Like Activity Enhancement of Bare Gold Nanoparticles for Ultrasensitive Colorimetric Detection of Rare-Earth Ce3+ Ion.
Hao-Hua Deng, Bang-Yue Luo, Shao-Bin He, Rui-Ting Chen, Zhen Lin, Hua-Ping Peng, Xing-Hua Xia, Wei Chen. Anal Chem 2019
43

Logical regulation of the enzyme-like activity of gold nanoparticles by using heavy metal ions.
Chia-Wen Lien, Ying-Chieh Chen, Huan-Tsung Chang, Chih-Ching Huang. Nanoscale 2013
46

Evaluation of the oxidase like activity of nanoceria and its application in colorimetric assays.
Akhtar Hayat, Jessica Cunningham, Gonca Bulbul, Silvana Andreescu. Anal Chim Acta 2015
36

Nanozymes: A New Disease Imaging Strategy.
Peixia Wang, Tao Wang, Juanji Hong, Xiyun Yan, Minmin Liang. Front Bioeng Biotechnol 2020
23

Enzyme-like activity of nanomaterials.
Weiwei He, Wayne Wamer, Qingsu Xia, Jun-jie Yin, Peter P Fu. J Environ Sci Health C Environ Carcinog Ecotoxicol Rev 2014
70


One-pot synthesized DNA-templated Ag/Pt bimetallic nanoclusters as peroxidase mimics for colorimetric detection of thrombin.
Cheng Zheng, Ai-Xian Zheng, Bo Liu, Xiao-Long Zhang, Yu He, Juan Li, Huang-Hao Yang, Guonan Chen. Chem Commun (Camb) 2014
50


Folate receptor-targeting gold nanoclusters as fluorescence enzyme mimetic nanoprobes for tumor molecular colocalization diagnosis.
Dehong Hu, Zonghai Sheng, Shengtao Fang, Yanan Wang, Duyang Gao, Pengfei Zhang, Ping Gong, Yifan Ma, Lintao Cai. Theranostics 2014
54

Metallic oxide nanomaterials act as antioxidant nanozymes in higher plants: Trends, meta-analysis, and prospect.
Yinglin Liu, Zhenggao Xiao, Feiran Chen, Le Yue, Hua Zou, Jinze Lyu, Zhenyu Wang. Sci Total Environ 2021
9

Choline and acetylcholine detection based on peroxidase-like activity and protein antifouling property of platinum nanoparticles in bovine serum albumin scaffold.
Shao-Bin He, Gang-Wei Wu, Hao-Hua Deng, Ai-Lin Liu, Xin-Hua Lin, Xing-Hua Xia, Wei Chen. Biosens Bioelectron 2014
52