A citation-based method for searching scientific literature

Chen-I Wang, Wen-Tsen Chen, Huan-Tsung Chang. Anal Chem 2012
Times Cited: 80Kelong Fan, Changqian Cao, Yongxin Pan, Di Lu, Dongling Yang, Jing Feng, Lina Song, Minmin Liang, Xiyun Yan. Nat Nanotechnol 2012
Times Cited: 372
List of shared articlesTimes cited

Nanozymes: A New Disease Imaging Strategy.
Peixia Wang, Tao Wang, Juanji Hong, Xiyun Yan, Minmin Liang. Front Bioeng Biotechnol 2020
23

Enzyme Mimics: Advances and Applications.
Evelyn Kuah, Seraphina Toh, Jessica Yee, Qian Ma, Zhiqiang Gao. Chemistry 2016
106

Integrated Nanozymes with Nanoscale Proximity for in Vivo Neurochemical Monitoring in Living Brains.
Hanjun Cheng, Lei Zhang, Jian He, Wenjing Guo, Zhengyang Zhou, Xuejin Zhang, Shuming Nie, Hui Wei. Anal Chem 2016
146


Monitoring of Heparin Activity in Live Rats Using Metal-Organic Framework Nanosheets as Peroxidase Mimics.
Hanjun Cheng, Yufeng Liu, Yihui Hu, Yubin Ding, Shichao Lin, Wen Cao, Qian Wang, Jiangjiexing Wu, Faheem Muhammad, Xiaozhi Zhao,[...]. Anal Chem 2017
93

Folate receptor-targeting gold nanoclusters as fluorescence enzyme mimetic nanoprobes for tumor molecular colocalization diagnosis.
Dehong Hu, Zonghai Sheng, Shengtao Fang, Yanan Wang, Duyang Gao, Pengfei Zhang, Ping Gong, Yifan Ma, Lintao Cai. Theranostics 2014
54

Nanozyme-based catalytic theranostics.
Yanan Zhang, Yiliang Jin, Haixia Cui, Xiyun Yan, Kelong Fan. RSC Adv 2019
15