A citation-based method for searching scientific literature

Franklin W Huang, Eran Hodis, Mary Jue Xu, Gregory V Kryukov, Lynda Chin, Levi A Garraway. Science 2013
Times Cited: 1092List of shared articlesTimes cited


Polymorphic tandem DNA repeats activate the human telomerase reverse transcriptase gene.
Tao Xu, De Cheng, Yuanjun Zhao, Jinglong Zhang, Xiaolu Zhu, Fan Zhang, Gang Chen, Yang Wang, Xiufeng Yan, Gavin P Robertson,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2021
0

VARAdb: a comprehensive variation annotation database for human.
Qi Pan, Yue-Juan Liu, Xue-Feng Bai, Xiao-Le Han, Yong Jiang, Bo Ai, Shan-Shan Shi, Fan Wang, Ming-Cong Xu, Yue-Zhu Wang,[...]. Nucleic Acids Res 2021
2


Interpretation of allele-specific chromatin accessibility using cell state-aware deep learning.
Zeynep Kalender Atak, Ibrahim Ihsan Taskiran, Jonas Demeulemeester, Christopher Flerin, David Mauduit, Liesbeth Minnoye, Gert Hulselmans, Valerie Christiaens, Ghanem-Elias Ghanem, Jasper Wouters,[...]. Genome Res 2021
0

Pan-cancer noncoding genomic analysis identifies functional CDC20 promoter mutation hotspots.
Zaoke He, Tao Wu, Shixiang Wang, Jing Zhang, Xiaoqin Sun, Ziyu Tao, Xiangyu Zhao, Huimin Li, Kai Wu, Xue-Song Liu. iScience 2021
0