A citation-based method for searching scientific literature

Akl C Fahed, Bruce D Gelb, J G Seidman, Christine E Seidman. Circ Res 2013
Times Cited: 324Gillian M Blue, Edwin P Kirk, Eleni Giannoulatou, Gary F Sholler, Sally L Dunwoodie, Richard P Harvey, David S Winlaw. J Am Coll Cardiol 2017
Times Cited: 68
List of shared articlesTimes cited

Chromosomal microarray detects genetic risks of neurodevelopmental disorders in newborns with congenital heart disease.
Kamalvir Gill, Jun Sasaki, Parul Jayakar, Lisa Sosa, Elizabeth Welch. Cardiol Young 2021
0

SORBS2 is a genetic factor contributing to cardiac malformation of 4q deletion syndrome patients.
Fei Liang, Bo Wang, Juan Geng, Guoling You, Jingjing Fa, Min Zhang, Hunying Sun, Huiwen Chen, Qihua Fu, Xiaoqing Zhang,[...]. Elife 2021
2

Identification and functional study of GATA4 gene regulatory variants in atrial septal defects.
Dongchen Fan, Shuchao Pang, Jing Chen, Jiping Shan, Qianjin Cheng, Bo Yan. BMC Cardiovasc Disord 2021
0

Patient-specific genomics and cross-species functional analysis implicate LRP2 in hypoplastic left heart syndrome.
Jeanne L Theis, Georg Vogler, Maria A Missinato, Xing Li, Tanja Nielsen, Xin-Xin I Zeng, Almudena Martinez-Fernandez, Stanley M Walls, Ana├»s Kervadec, James N Kezos,[...]. Elife 2020
11

Tnni1b-ECR183-d2, an 87 bp cardiac enhancer of zebrafish.
Yawen Zhang, Feng Wang, Fang Wu, Youhua Wang, Xu Wang, Yonghao Gui, Qiang Li. PeerJ 2020
1

ISL1 loss-of-function mutation contributes to congenital heart defects.
Lan Ma, Juan Wang, Li Li, Qi Qiao, Ruo-Min Di, Xiu-Mei Li, Ying-Jia Xu, Min Zhang, Ruo-Gu Li, Xing-Biao Qiu,[...]. Heart Vessels 2019
12