A citation-based method for searching scientific literature

Richard M Bergenstal, Andrew J Ahmann, Timothy Bailey, Roy W Beck, Joan Bissen, Bruce Buckingham, Larry Deeb, Robert H Dolin, Satish K Garg, Robin Goland, Irl B Hirsch, David C Klonoff, Davida F Kruger, Glenn Matfin, Roger S Mazze, Beth A Olson, Christopher Parkin, Anne Peters, Margaret A Powers, Henry Rodriguez, Phil Southerland, Ellie S Strock, William Tamborlane, David M Wesley. Diabetes Technol Ther 2013
Times Cited: 147Feng Xu, Li-Hua Zhao, Jian-Bin Su, Tong Chen, Xue-Qin Wang, Jin-Feng Chen, Gang Wu, Yan Jin, Xiao-Hua Wang. Diabetol Metab Syndr 2014
Times Cited: 56
List of shared articlesTimes cited

Glycemic Status Assessment by the Latest Glucose Monitoring Technologies.
Ilaria Malandrucco, Benedetta Russo, Fabiana Picconi, Marika Menduni, Simona Frontoni. Int J Mol Sci 2020
1

Chinese clinical guidelines for continuous glucose monitoring (2018 edition).
Yuqian Bao, Li Chen, Liming Chen, Jingtao Dou, Zhengnan Gao, Leili Gao, Lixin Guo, Xiaohui Guo, Linong Ji, Qiuhe Ji,[...]. Diabetes Metab Res Rev 2019
4

Clinical Use of Continuous Glucose Monitoring in Adults with Type 2 Diabetes.
Anders L Carlson, Deborah M Mullen, Richard M Bergenstal. Diabetes Technol Ther 2017
54