A citation-based method for searching scientific literature

Qing Lan, Richard Cawthon, Yutang Gao, Wei Hu, H Dean Hosgood, Francesco Barone-Adesi, Bu-Tian Ji, Bryan Bassig, Wong-Ho Chow, Xiaoou Shu, Qiuyin Cai, Yongbin Xiang, Sonja Berndt, Christopher Kim, Stephen Chanock, Wei Zheng, Nathaniel Rothman. PLoS One 2013
Times Cited: 87Daniel Levy, Susan L Neuhausen, Steven C Hunt, Masayuki Kimura, Shih-Jen Hwang, Wei Chen, Joshua C Bis, Annette L Fitzpatrick, Erin Smith, Andrew D Johnson, Jeffrey P Gardner, Sathanur R Srinivasan, Nicholas Schork, Jerome I Rotter, Utz Herbig, Bruce M Psaty, Malinee Sastrasinh, Sarah S Murray, Ramachandran S Vasan, Michael A Province, Nicole L Glazer, Xiaobin Lu, Xiaojian Cao, Richard Kronmal, Massimo Mangino, Nicole Soranzo, Tim D Spector, Gerald S Berenson, Abraham Aviv. Proc Natl Acad Sci U S A 2010
Times Cited: 185
List of shared articlesTimes cited

Long telomeres and cancer risk among 95 568 individuals from the general population.
Line Rode, Børge G Nordestgaard, Stig E Bojesen. Int J Epidemiol 2016
52


Population-specific association of genes for telomere-associated proteins with longevity in an Italian population.
Paolina Crocco, Roberto Barale, Giuseppina Rose, Cosmeri Rizzato, Aurelia Santoro, Francesco De Rango, Maura Carrai, Paola Fogar, Daniela Monti, Fiammetta Biondi,[...]. Biogerontology 2015
9

Telomere length, genetic variants and gastric cancer risk in a Chinese population.
Jiangbo Du, Xun Zhu, Cuiwei Xie, Ningbin Dai, Yayun Gu, Meng Zhu, Cheng Wang, Yong Gao, Feng Pan, Chuanli Ren,[...]. Carcinogenesis 2015
38

Mendelian Randomization and mediation analysis of leukocyte telomere length and risk of lung and head and neck cancers.
Linda Kachuri, Olli Saarela, Stig Egil Bojesen, George Davey Smith, Geoffrey Liu, Maria Teresa Landi, Neil E Caporaso, David C Christiani, Mattias Johansson, Salvatore Panico,[...]. Int J Epidemiol 2019
11

Mendelian randomization study of telomere length and lung cancer risk in East Asian population.
Xuguang Cao, Mingtao Huang, Meng Zhu, Rui Fang, Zijian Ma, Tao Jiang, Juncheng Dai, Hongxia Ma, Guangfu Jin, Hongbing Shen,[...]. Cancer Med 2019
3

Telomere length, genetic variants and risk of squamous cell carcinoma of the head and neck in Southeast Chinese.
Yayun Gu, Chengxiao Yu, Limin Miao, Lihua Wang, Chongquan Xu, Wenjie Xue, Jiangbo Du, Hua Yuan, Juncheng Dai, Guangfu Jin,[...]. Sci Rep 2016
10

A genome-wide association study identifies a locus on TERT for mean telomere length in Han Chinese.
Yun Liu, Lan Cao, Zhiqiang Li, Daizhan Zhou, Wanqing Liu, Qin Shen, Yanting Wu, Dan Zhang, Xun Hu, Ting Wang,[...]. PLoS One 2014
26

U-shaped association between telomere length and esophageal squamous cell carcinoma risk: a case-control study in Chinese population.
Jiangbo Du, Wenjie Xue, Yong Ji, Xun Zhu, Yayun Gu, Meng Zhu, Cheng Wang, Yong Gao, Juncheng Dai, Hongxia Ma,[...]. Front Med 2015
8

Circulating leukocyte telomere length and risk of overall and aggressive prostate cancer.
B Julin, I Shui, C M Heaphy, C E Joshu, A K Meeker, E Giovannucci, I De Vivo, E A Platz. Br J Cancer 2015
47