A citation-based method for searching scientific literature

F John Service. Diabetes 2013
Times Cited: 117Gong Su, Shuhua Mi, Hong Tao, Zhao Li, Hongxia Yang, Hong Zheng, Yun Zhou, Changsheng Ma. Cardiovasc Diabetol 2011
Times Cited: 151
List of shared articlesTimes cited

Effects of glucose variability on hematopoietic stem/progenitor cells in patients with type 1 diabetes.
F Boscari, M D'Anna, B M Bonora, S Tresso, R Cappellari, A Avogaro, D Bruttomesso, G P Fadini. J Endocrinol Invest 2021
0

Effects of Exercise on Blood Glucose and Glycemic Variability in Type 2 Diabetic Patients with Dawn Phenomenon.
Xin Zheng, Yanyan Qi, Lina Bi, Wenli Shi, Yan Zhang, Dan Zhao, Su Hu, Meixin Li, Qin Li. Biomed Res Int 2020
5

Updated Software for Automated Assessment of Glucose Variability and Quality of Glycemic Control in Diabetes.
Vanessa Moscardó, Marga Giménez, Nick Oliver, Nathan R Hill. Diabetes Technol Ther 2020
2

Relationship of ankle-brachial index, vibration perception threshold, and current perception threshold to glycemic variability in type 2 diabetes.
Chuangbiao Zhang, Meili Tang, Xiaohua Lu, Yan Zhou, Wane Zhao, Yu Liu, Yan Liu, Xiujie Guo. Medicine (Baltimore) 2020
2

Flash glucose monitoring in diabetic dogs: a feasible method for evaluating glycemic control.
Florian K Zeugswetter, Andrea Sellner. Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere 2020
1

Association of glycaemic variability evaluated by continuous glucose monitoring with diabetic peripheral neuropathy in type 2 diabetic patients.
Yu-Ming Hu, Li-Hua Zhao, Xiu-Lin Zhang, Hong-Li Cai, Hai-Yan Huang, Feng Xu, Tong Chen, Xue-Qin Wang, Ai-Song Guo, Jian-An Li,[...]. Endocrine 2018
15

Effect of short-term treatment with sitagliptin or glibenclamide on daily glucose fluctuation in drug-naïve Japanese patients with type 2 diabetes mellitus.
Ryo Suzuki, Jun-Ichi Eiki, Takashi Moritoyo, Kenichi Furihata, Akira Wakana, Yukari Ohta, Shigeru Tokita, Takashi Kadowaki. Diabetes Obes Metab 2018
4

Glycemic variability in the development of cardiovascular complications in diabetes.
Annunziata Nusca, Dario Tuccinardi, Marzia Albano, Camilla Cavallaro, Elisabetta Ricottini, Silvia Manfrini, Paolo Pozzilli, Germano Di Sciascio. Diabetes Metab Res Rev 2018
48

Glycemic variability evaluated by continuous glucose monitoring system is associated with the 10-y cardiovascular risk of diabetic patients with well-controlled HbA1c.
Xixiang Tang, Suhua Li, Yina Wang, Manman Wang, Qiongli Yin, Panwei Mu, Shuo Lin, Xiaoxian Qian, Xiaoming Ye, Yanming Chen. Clin Chim Acta 2016
30

Utility of different glycemic control metrics for optimizing management of diabetes.
Klaus-Dieter Kohnert, Peter Heinke, Lutz Vogt, Eckhard Salzsieder. World J Diabetes 2015
49