A citation-based method for searching scientific literature

Sinu P John, Christopher R Chin, Jill M Perreira, Eric M Feeley, Aaron M Aker, George Savidis, Sarah E Smith, Andrew E H Elia, Aaron R Everitt, Mehul Vora, Thomas Pertel, Stephen J Elledge, Paul Kellam, Abraham L Brass. J Virol 2013
Times Cited: 121Michael S Diamond, Michael Farzan. Nat Rev Immunol 2013
Times Cited: 464
List of shared articlesTimes cited

Lessons in self-defence: inhibition of virus entry by intrinsic immunity.
Saliha Majdoul, Alex A Compton. Nat Rev Immunol 2022
9

Interferon Control of Human Coronavirus Infection and Viral Evasion: Mechanistic Insights and Implications for Antiviral Drug and Vaccine Development.
Xuesen Zhao, Danying Chen, Xinglin Li, Lauren Griffith, Jinhong Chang, Ping An, Ju-Tao Guo. J Mol Biol 2022
1


A novel domain within the CIL regulates egress of IFITM3 from the Golgi and reveals a regulatory role of IFITM3 on the secretory pathway.
Li Zhong, Yuxin Song, Federico Marziali, Rustem Uzbekov, Xuan-Nhi Nguyen, Chloé Journo, Philippe Roingeard, Andrea Cimarelli. Life Sci Alliance 2022
0

Swine Interferon-Inducible Transmembrane Proteins Potently Inhibit African Swine Fever Virus Replication.
Siqi Cai, Zezhong Zheng, JiaoJiao Cheng, Lintao Zhong, Ran Shao, Feiyan Zheng, Zhiying Lai, Jiajun Ou, Liang Xu, Pei Zhou,[...]. Front Immunol 2022
0

Interferon-Induced Transmembrane Protein 3 Blocks Fusion of Diverse Enveloped Viruses by Altering Mechanical Properties of Cell Membranes.
Xiangyang Guo, Jan Steinkühler, Mariana Marin, Xiang Li, Wuyuan Lu, Rumiana Dimova, Gregory B Melikyan. ACS Nano 2021
17

Grouper Interferon-Induced Transmembrane Protein 1 Inhibits Iridovirus and Nodavirus Replication by Regulating Virus Entry and Host Lipid Metabolism.
Ya Zhang, Liqun Wang, Jiaying Zheng, Liwei Huang, Shaowen Wang, Xiaohong Huang, Qiwei Qin, Youhua Huang. Front Immunol 2021
2

Mammalian and Avian Host Cell Influenza A Restriction Factors.
Joe McKellar, Antoine Rebendenne, Mélanie Wencker, Olivier Moncorgé, Caroline Goujon. Viruses 2021
2


Site-Specific Photo-Crosslinking Proteomics Reveal Regulation of IFITM3 Trafficking and Turnover by VCP/p97 ATPase.
Xiaojun Wu, Jennifer S Spence, Tandrila Das, Xiaoqiu Yuan, Chengjie Chen, Yuqing Zhang, Yumeng Li, Yanan Sun, Kartik Chandran, Howard C Hang,[...]. Cell Chem Biol 2020
12

Grouper interferon-induced transmembrane protein 3 (IFITM3) inhibits the infectivity of iridovirus and nodavirus by restricting viral entry.
Ya Zhang, Youhua Huang, Liqun Wang, Liwei Huang, Jiaying Zheng, Xiaohong Huang, Qiwei Qin. Fish Shellfish Immunol 2020
3

Interferon-Induced Transmembrane Protein 3 Is a Virus-Associated Protein Which Suppresses Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Replication by Blocking Viral Membrane Fusion.
Angke Zhang, Hong Duan, Huijun Zhao, Huancheng Liao, Yongkun Du, Liangliang Li, Dawei Jiang, Bo Wan, Yanan Wu, Pengchao Ji,[...]. J Virol 2020
8


IFITMs of African Green Monkey Can Inhibit Replication of SFTSV but Not MNV In Vitro.
Huanwei Xing, Li Ye, Junwen Fan, Tingting Fu, Chang Li, Suhua Zhang, Linzhu Ren, Jieying Bai. Viral Immunol 2020
2

Current Progress on Host Antiviral Factor IFITMs.
Linzhu Ren, Shouwen Du, Wang Xu, Tiyuan Li, Shipin Wu, Ningyi Jin, Chang Li. Front Immunol 2020
4

Interferon-induced transmembrane protein 3 blocks fusion of sensitive but not resistant viruses by partitioning into virus-carrying endosomes.
Krishna C Suddala, Christine C Lee, Paul Meraner, Mariana Marin, Ruben M Markosyan, Tanay M Desai, Fredric S Cohen, Abraham L Brass, Gregory B Melikyan. PLoS Pathog 2019
38

Antiviral Role of IFITM Proteins in Classical Swine Fever Virus Infection.
Cheng Li, Hongqing Zheng, Yifan Wang, Wang Dong, Yaru Liu, Liang Zhang, Yanming Zhang. Viruses 2019
17Identification of Residues Controlling Restriction versus Enhancing Activities of IFITM Proteins on Entry of Human Coronaviruses.
Xuesen Zhao, Mohit Sehgal, Zhifei Hou, Junjun Cheng, Sainan Shu, Shuo Wu, Fang Guo, Sylvain J Le Marchand, Hanxin Lin, Jinhong Chang,[...]. J Virol 2018
60

Interferon-Induced Transmembrane Protein 3 Inhibits Hantaan Virus Infection, and Its Single Nucleotide Polymorphism rs12252 Influences the Severity of Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome.
Zheng Xu-Yang, Bian Pei-Yu, Ye Chuan-Tao, Ye Wei, Ma Hong-Wei, Tang Kang, Zhang Chun-Mei, Lei Ying-Feng, Wei Xin, Wang Ping-Zhong,[...]. Front Immunol 2017
28

The V3 Loop of HIV-1 Env Determines Viral Susceptibility to IFITM3 Impairment of Viral Infectivity.
Yimeng Wang, Qinghua Pan, Shilei Ding, Zhen Wang, Jingyou Yu, Andrés Finzi, Shan-Lu Liu, Chen Liang. J Virol 2017
36

Chemical Synthesis of the Highly Hydrophobic Antiviral Membrane-Associated Protein IFITM3 and Modified Variants.
Thibault J Harmand, Vijaya R Pattabiraman, Jeffrey W Bode. Angew Chem Int Ed Engl 2017
14

Histone demethylase LSD1 restricts influenza A virus infection by erasing IFITM3-K88 monomethylation.
Jiaoyu Shan, Binbin Zhao, Zhao Shan, Jia Nie, Rong Deng, Rui Xiong, Andy Tsun, Weiqi Pan, Hanzhi Zhao, Ling Chen,[...]. PLoS Pathog 2017
20

Chemical Synthesis of the Highly Hydrophobic Antiviral Membrane-Associated Protein IFITM3 and Modified Variants.
Thibault J Harmand, Vijaya R Pattabiraman, Jeffrey W Bode. Angew Chem Weinheim Bergstr Ger 2017
3


Combined approaches of EPR and NMR illustrate only one transmembrane helix in the human IFITM3.
Shenglong Ling, Chengwei Zhang, Wei Wang, Xiaoying Cai, Lu Yu, Fangming Wu, Longhua Zhang, Changlin Tian. Sci Rep 2016
32

Antiviral Role of IFITM Proteins in African Swine Fever Virus Infection.
Raquel Muñoz-Moreno, Miguel Ángel Cuesta-Geijo, Carles Martínez-Romero, Lucía Barrado-Gil, Inmaculada Galindo, Adolfo García-Sastre, Covadonga Alonso. PLoS One 2016
35

Alphavirus Restriction by IFITM Proteins.
Stuart Weston, Stephanie Czieso, Ian J White, Sarah E Smith, Rachael S Wash, Carmen Diaz-Soria, Paul Kellam, Mark Marsh. Traffic 2016
26

Nonhuman Primate IFITM Proteins Are Potent Inhibitors of HIV and SIV.
Jordan Wilkins, Yi-Min Zheng, Jingyou Yu, Chen Liang, Shan-Lu Liu. PLoS One 2016
18

The Interferon-Stimulated Gene Ifitm3 Restricts West Nile Virus Infection and Pathogenesis.
Matthew J Gorman, Subhajit Poddar, Michael Farzan, Michael S Diamond. J Virol 2016
60

KLF5 is involved in regulation of IFITM1, 2, and 3 genes during H5N1 virus infection in A549 cells.
H-F Wang, L Chen, J Luo, H-X He. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand) 2016
7

A sorting signal suppresses IFITM1 restriction of viral entry.
Kun Li, Rui Jia, Minghua Li, Yi-Min Zheng, Chunhui Miao, Yunfang Yao, Hong-Long Ji, Yunqi Geng, Wentao Qiao, Lorraine M Albritton,[...]. J Biol Chem 2015
29

The C-terminal sequence of IFITM1 regulates its anti-HIV-1 activity.
Rui Jia, Shilei Ding, Qinghua Pan, Shan-Lu Liu, Wentao Qiao, Chen Liang. PLoS One 2015
23


[IFITM, a common barrier to many viruses].
Kevin Tartour, Andrea Cimarelli. Med Sci (Paris) 2015
2

IFITMs from Mycobacteria Confer Resistance to Influenza Virus When Expressed in Human Cells.
William J Melvin, Temet M McMichael, Nicholas M Chesarino, Jocelyn C Hach, Jacob S Yount. Viruses 2015
18

A comparative analysis of host responses to avian influenza infection in ducks and chickens highlights a role for the interferon-induced transmembrane proteins in viral resistance.
Jacqueline Smith, Nikki Smith, Le Yu, Ian R Paton, Maria Weronika Gutowska, Heather L Forrest, Angela F Danner, J Patrick Seiler, Paul Digard, Robert G Webster,[...]. BMC Genomics 2015
63

A Role for IFITM Proteins in Restriction of Mycobacterium tuberculosis Infection.
Shahin Ranjbar, Viraga Haridas, Luke D Jasenosky, James V Falvo, Anne E Goldfeld. Cell Rep 2015
36