A citation-based method for searching scientific literature

Ruichuan Yin, Shi-Qing Mao, Bailin Zhao, Zechen Chong, Ying Yang, Chao Zhao, Dapeng Zhang, Hua Huang, Juan Gao, Zheng Li, Yan Jiao, Cuiping Li, Shengquan Liu, Danni Wu, Weikuan Gu, Yun-Gui Yang, Guo-Liang Xu, Hailin Wang. J Am Chem Soc 2013
Times Cited: 360Taylor Lee Chong, Emily L Ahearn, Luisa Cimmino. Front Cell Dev Biol 2019
Times Cited: 48
List of shared articlesTimes cited

Micro but mighty-Micronutrients in the epigenetic regulation of adaptive immune responses.
Heng-Yi Chen, Michael Hsu, Chan-Wang Jerry Lio. Immunol Rev 2022
2

The Epigenetic Role of Vitamin C in Neurodevelopment.
Sharna J Coker, Carlos C Smith-Díaz, Rebecca M Dyson, Margreet C M Vissers, Mary J Berry. Int J Mol Sci 2022
1

Epigenetic Regulation in Uterine Fibroids-The Role of Ten-Eleven Translocation Enzymes and Their Potential Therapeutic Application.
Marta Włodarczyk, Grażyna Nowicka, Michał Ciebiera, Mohamed Ali, Qiwei Yang, Ayman Al-Hendy. Int J Mol Sci 2022
0

Mechanisms that regulate the activities of TET proteins.
Kanak Joshi, Shanhui Liu, Peter Breslin S J, Jiwang Zhang. Cell Mol Life Sci 2022
0

New insights into Vitamin C function: Vitamin C induces JAK2 activation through its receptor-like transporter SVCT2.
Zhuo Han, Zihan Zhang, Yian Guan, Bingxue Chen, Mengying Yu, Lei Zhang, Jingshuai Fang, Yuan Gao, Zekun Guo. Int J Biol Macromol 2021
3

Epigenetic Regulation of Genomic Stability by Vitamin C.
John P Brabson, Tiffany Leesang, Sofia Mohammad, Luisa Cimmino. Front Genet 2021
7


Roles of vitamins in stem cells.
Carlos Godoy-Parejo, Chunhao Deng, Yumeng Zhang, Weiwei Liu, Guokai Chen. Cell Mol Life Sci 2020
8

Combination Therapy with Vitamin C Could Eradicate Cancer Stem Cells.
Noothan Jyothi Satheesh, Samson Mathews Samuel, Dietrich Büsselberg. Biomolecules 2020
16

Vitamin C supports conversion of human γδ T cells into FOXP3-expressing regulatory cells by epigenetic regulation.
Léonce Kouakanou, Christian Peters, Qiwei Sun, Stefan Floess, Jaydeep Bhat, Jochen Huehn, Dieter Kabelitz. Sci Rep 2020
15