A citation-based method for searching scientific literature

Yang Zhang, Xiao-Ou Zhang, Tian Chen, Jian-Feng Xiang, Qing-Fei Yin, Yu-Hang Xing, Shanshan Zhu, Li Yang, Ling-Ling Chen. Mol Cell 2013
Times Cited: 1425William W Du, Ling Fang, Weining Yang, Nan Wu, Faryal Mehwish Awan, Zhenguo Yang, Burton B Yang. Cell Death Differ 2017
Times Cited: 406
List of shared articlesTimes cited

Circular RNA translation, a path to hidden proteome.
Tanvi Sinha, Chirag Panigrahi, Debojyoti Das, Amaresh Chandra Panda. Wiley Interdiscip Rev RNA 2022
30


The emerging roles of circRNAs in cancer and oncology.
Lasse S Kristensen, Theresa Jakobsen, Henrik Hager, Jørgen Kjems. Nat Rev Clin Oncol 2022
84

Circular RNAs and glioblastoma multiforme: focus on molecular mechanisms.
Raziyeh Salami, Marziyeh Salami, Alireza Mafi, Omid Vakili, Zatollah Asemi. Cell Commun Signal 2022
8

The role of circRNAs in the regulation of myocardial angiogenesis in coronary heart disease.
Xiao Ma, Xinyuan Chen, Changhua Mo, Longchang Li, Shuxiong Nong, Chun Gui. Microvasc Res 2022
1

Tumor Cells-derived exosomal CircRNAs: Novel cancer drivers, molecular mechanisms, and clinical opportunities.
Ali Vahabi, Jafar Rezaie, Mehdi Hassanpour, Yunes Panahi, Mohadeseh Nemati, Yousef Rasmi, Mahdieh Nemati. Biochem Pharmacol 2022
14

CircRNA: An emerging star in the progression of glioma.
Dazhao Peng, Lin Luo, Xiaoyang Zhang, Cheng Wei, Zhenyu Zhang, Lei Han. Biomed Pharmacother 2022
0

Circular RNAs Acting as miRNAs' Sponges and Their Roles in Stem Cells.
Juan Xiao, Shija Joseph, Mengwei Xia, Feng Teng, Xuejiao Chen, Rufeng Huang, Lihong Zhai, Wenbin Deng. J Clin Med 2022
1

Biological functions, mechanisms, and clinical significance of circular RNA in pancreatic cancer: a promising rising star.
Qun Chen, Jiajia Li, Peng Shen, Hao Yuan, Jie Yin, Wanli Ge, Wujun Wang, Guangbin Chen, Taoyue Yang, Bin Xiao,[...]. Cell Biosci 2022
3

CircRNAs in lung cancer- role and clinical application.
Jingwei Li, Qiran Zhang, Decheng Jiang, Jun Shao, Weimin Li, Chengdi Wang. Cancer Lett 2022
1

Advances in Circular RNA and Its Applications.
Xian Zhao, Youxiu Zhong, Xudong Wang, Jiuheng Shen, Wenlin An. Int J Med Sci 2022
9

CircNDST1 Regulates Bovine Myoblasts Proliferation and Differentiation via the miR-411a/Smad4 Axis.
Zhaoxin Yang, Chengchuang Song, Rui Jiang, Yongzhen Huang, Xianyong Lan, Chuzhao Lei, Xinglei Qi, Chunlei Zhang, Bizhi Huang, Hong Chen. J Agric Food Chem 2022
0

circRAB3IP modulates cell proliferation by reorganizing gene expression and mRNA processing in a paracrine manner.
Natasa Josipovic, Karoline K Ebbesen, Anne Zirkel, Adi Danieli-Mackay, Christoph Dieterich, Leo Kurian, Thomas B Hansen, Argyris Papantonis. RNA 2022
1

Hsa_circ_0087302, a circular RNA, affects the progression of osteosarcoma via the Wnt/β-catenin signaling pathway.
Lijiao Peng, Qianzheng Liu, Tingrui Wu, Peng Li, Yixia Cai, Xinjian Wei, Yuming Zeng, Junhong Ye, Peicong Chen, Jing Huang,[...]. Int J Med Sci 2022
0