A citation-based method for searching scientific literature

Yang Zhang, Xiao-Ou Zhang, Tian Chen, Jian-Feng Xiang, Qing-Fei Yin, Yu-Hang Xing, Shanshan Zhu, Li Yang, Ling-Ling Chen. Mol Cell 2013
Times Cited: 1425Yibing Yang, Xinya Gao, Maolei Zhang, Sheng Yan, Chengjun Sun, Feizhe Xiao, Nunu Huang, Xuesong Yang, Kun Zhao, Huangkai Zhou, Suyun Huang, Bo Xie, Nu Zhang. J Natl Cancer Inst 2018
Times Cited: 642
List of shared articlesTimes cited

Research progress on the circRNA‑mediated regulation of tumor angiogenesis through ceRNA mechanisms (Review).
Dandan Meng, Ruixue Jia, Shun Yuan, Mengjuan Wei, Xingxun Bao, Chengfeng Zhu, Wantao Wang, Zongxin Li. Oncol Rep 2023
0


Circular RNAs as biomarkers and therapeutic targets in cancer.
Aferin Beilerli, Ilgiz Gareev, Ozal Beylerli, Guang Yang, Valentin Pavlov, Gjumrakch Aliev, Aamir Ahmad. Semin Cancer Biol 2022
17

Circular RNA translation, a path to hidden proteome.
Tanvi Sinha, Chirag Panigrahi, Debojyoti Das, Amaresh Chandra Panda. Wiley Interdiscip Rev RNA 2022
30


The role of circular RNAs in neuropathic pain.
Yi-Li Zheng, Jia-Bao Guo, Ge Song, Zheng Yang, Xuan Su, Pei-Jie Chen, Xue-Qiang Wang. Neurosci Biobehav Rev 2022
7

A blood drop through the pore: nanopore sequencing in hematology.
Niccolò Bartalucci, Simone Romagnoli, Alessandro Maria Vannucchi. Trends Genet 2022
0

Tumor Cells-derived exosomal CircRNAs: Novel cancer drivers, molecular mechanisms, and clinical opportunities.
Ali Vahabi, Jafar Rezaie, Mehdi Hassanpour, Yunes Panahi, Mohadeseh Nemati, Yousef Rasmi, Mahdieh Nemati. Biochem Pharmacol 2022
14

Circular RNAs and Their Role in Exosomes.
Zeping Han, Huafang Chen, Zhonghui Guo, Jian Shen, Wenfeng Luo, Fangmei Xie, Yu Wan, Shengbo Wang, Jianhao Li, Jinhua He. Front Oncol 2022
5

CircRNA: An emerging star in the progression of glioma.
Dazhao Peng, Lin Luo, Xiaoyang Zhang, Cheng Wei, Zhenyu Zhang, Lei Han. Biomed Pharmacother 2022
0

Circular RNAs Acting as miRNAs' Sponges and Their Roles in Stem Cells.
Juan Xiao, Shija Joseph, Mengwei Xia, Feng Teng, Xuejiao Chen, Rufeng Huang, Lihong Zhai, Wenbin Deng. J Clin Med 2022
1

circRNA: Regulatory factors and potential therapeutic targets in inflammatory dermatoses.
Ruifeng Liu, Luyao Zhang, Xincheng Zhao, Jia Liu, Wenjuan Chang, Ling Zhou, Kaiming Zhang. J Cell Mol Med 2022
2

New insights into the role of circular RNAs in ovarian cancer.
Yijuan Xing, Xiaolei Liang, Xiao Lv, Yuemei Cheng, Junhong Du, Chang Liu, Yongxiu Yang. Pathol Res Pract 2022
1


Promising Roles of Circular RNAs as Biomarkers and Targets for Potential Diagnosis and Therapy of Tuberculosis.
Yifan Huang, Ying Li, Wensen Lin, Shuhao Fan, Haorong Chen, Jiaojiao Xia, Jiang Pi, Jun-Fa Xu. Biomolecules 2022
1