A citation-based method for searching scientific literature

John N Weinstein, Eric A Collisson, Gordon B Mills, Kenna R Mills Shaw, Brad A Ozenberger, Kyle Ellrott, Ilya Shmulevich, Chris Sander, Joshua M Stuart. Nat Genet 2013
Times Cited: 2912Kosuke Yoshihara, Maria Shahmoradgoli, Emmanuel Martínez, Rahulsimham Vegesna, Hoon Kim, Wandaliz Torres-Garcia, Victor Treviño, Hui Shen, Peter W Laird, Douglas A Levine, Scott L Carter, Gad Getz, Katherine Stemke-Hale, Gordon B Mills, Roel G W Verhaak. Nat Commun 2013
Times Cited: 1660
List of shared articlesTimes cited

TOD-CUP: a gene expression rank-based majority vote algorithm for tissue origin diagnosis of cancers of unknown primary.
Yifei Shen, Qinjie Chu, Xinxin Yin, Yinjun He, Panpan Bai, Yunfei Wang, Weijia Fang, Michael P Timko, Longjiang Fan, Weiqin Jiang. Brief Bioinform 2021
2

Evaluating the transcriptional fidelity of cancer models.
Da Peng, Rachel Gleyzer, Wen-Hsin Tai, Pavithra Kumar, Qin Bian, Bradley Isaacs, Edroaldo Lummertz da Rocha, Stephanie Cai, Kathleen DiNapoli, Franklin W Huang,[...]. Genome Med 2021
2

Current and Prospective Methods for Assessing Anti-Tumor Immunity in Colorectal Cancer.
Yulia I Nussbaum, Yariswamy Manjunath, Kanve N Suvilesh, Wesley C Warren, Chi-Ren Shyu, Jussuf T Kaifi, Matthew A Ciorba, Jonathan B Mitchem. Int J Mol Sci 2021
1

Integrative Analysis of a Novel Eleven-Small Nucleolar RNA Prognostic Signature in Patients With Lower Grade Glioma.
Teng Deng, Yizhen Gong, Xiwen Liao, Xiangkun Wang, Xin Zhou, Guangzhi Zhu, Ligen Mo. Front Oncol 2021
0

Identification and Characterization of Robust Hepatocellular Carcinoma Prognostic Subtypes Based on an Integrative Metabolite-Protein Interaction Network.
Di Chen, Yiran Zhang, Wen Wang, Huan Chen, Ting Ling, Renyu Yang, Yawei Wang, Chao Duan, Yu Liu, Xin Guo,[...]. Adv Sci (Weinh) 2021
1

Immune and stromal scoring system associated with tumor microenvironment and prognosis: a gene-based multi-cancer analysis.
Zihang Zeng, Jiali Li, Jianguo Zhang, Yangyi Li, Xingyu Liu, Jiarui Chen, Zhengrong Huang, Qiuji Wu, Yan Gong, Conghua Xie. J Transl Med 2021
0

Proteogenomic characterization of pancreatic ductal adenocarcinoma.
Liwei Cao, Chen Huang, Daniel Cui Zhou, Yingwei Hu, T Mamie Lih, Sara R Savage, Karsten Krug, David J Clark, Michael Schnaubelt, Lijun Chen,[...]. Cell 2021
0


CTR-DB, an omnibus for patient-derived gene expression signatures correlated with cancer drug response.
Zhongyang Liu, Jiale Liu, Xinyue Liu, Xun Wang, Qiaosheng Xie, Xinlei Zhang, Xiangya Kong, Mengqi He, Yuting Yang, Xinru Deng,[...]. Nucleic Acids Res 2021
0