A citation-based method for searching scientific literature

Xin-An Wang, Ran Zhang, Zhi-Gang She, Xiao-Fei Zhang, Ding-Sheng Jiang, Tao Wang, Lu Gao, Wei Deng, Shu-Min Zhang, Li-Hua Zhu, Sen Guo, Ke Chen, Xiao-Dong Zhang, De-Pei Liu, Hongliang Li. Hepatology 2014
Times Cited: 106Lanfeng Xie, Pi-Xiao Wang, Peng Zhang, Xiao-Jing Zhang, Guang-Nian Zhao, Aibing Wang, Junhong Guo, Xueyong Zhu, Qin Zhang, Hongliang Li. J Hepatol 2016
Times Cited: 46
List of shared articlesTimes cited

Nonalcoholic Fatty Liver Disease Pandemic Fuels the Upsurge in Cardiovascular Diseases.
Jingjing Cai, Xiao-Jing Zhang, Yan-Xiao Ji, Peng Zhang, Zhi-Gang She, Hongliang Li. Circ Res 2020
75

Role of oxidative stress in the pathogenesis of nonalcoholic fatty liver disease.
Ze Chen, Ruifeng Tian, Zhigang She, Jingjing Cai, Hongliang Li. Free Radic Biol Med 2020
243

The Role of Innate Immune Cells in Nonalcoholic Steatohepatitis.
Jingjing Cai, Xiao-Jing Zhang, Hongliang Li. Hepatology 2019
91

Innate immune regulatory networks in hepatic lipid metabolism.
Lan Bai, Hongliang Li. J Mol Med (Berl) 2019
33

Emerging Molecular Targets for Treatment of Nonalcoholic Fatty Liver Disease.
Ze Chen, Yao Yu, Jingjing Cai, Hongliang Li. Trends Endocrinol Metab 2019
56

Hepatocyte DUSP14 maintains metabolic homeostasis and suppresses inflammation in the liver.
Siyuan Wang, Zhen-Zhen Yan, Xia Yang, Shimin An, Kuo Zhang, Yu Qi, Jilin Zheng, Yan-Xiao Ji, Pi-Xiao Wang, Chun Fang,[...]. Hepatology 2018
34

Role of Innate Immune Signaling in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease.
Jingjing Cai, Xiao-Jing Zhang, Hongliang Li. Trends Endocrinol Metab 2018
44

Insights into the Epidemiology, Pathogenesis, and Therapeutics of Nonalcoholic Fatty Liver Diseases.
Yao Yu, Jingjing Cai, Zhigang She, Hongliang Li. Adv Sci (Weinh) 2018
74

Targeting CASP8 and FADD-like apoptosis regulator ameliorates nonalcoholic steatohepatitis in mice and nonhuman primates.
Pi-Xiao Wang, Yan-Xiao Ji, Xiao-Jing Zhang, Ling-Ping Zhao, Zhen-Zhen Yan, Peng Zhang, Li-Jun Shen, Xia Yang, Jing Fang, Song Tian,[...]. Nat Med 2017
142

Tmbim1 is a multivesicular body regulator that protects against non-alcoholic fatty liver disease in mice and monkeys by targeting the lysosomal degradation of Tlr4.
Guang-Nian Zhao, Peng Zhang, Jun Gong, Xiao-Jing Zhang, Pi-Xiao Wang, Miao Yin, Zhou Jiang, Li-Jun Shen, Yan-Xiao Ji, Jingjing Tong,[...]. Nat Med 2017
93