A citation-based method for searching scientific literature

Zhongfang Wang, Anli Zhang, Yanmin Wan, Xinian Liu, Chao Qiu, Xiuhong Xi, Yanqin Ren, Jing Wang, Yuan Dong, Meijuan Bao, Liangzhu Li, Mingzhe Zhou, Songhua Yuan, Jun Sun, Zhaoqin Zhu, Liang Chen, Qingsheng Li, Zhiyong Zhang, Xiaoyan Zhang, Shuihua Lu, Peter C Doherty, Katherine Kedzierska, Jianqing Xu. Proc Natl Acad Sci U S A 2014
Times Cited: 183Jing Guo, Fengming Huang, Jun Liu, Yu Chen, Wei Wang, Bin Cao, Zhen Zou, Song Liu, Jingcao Pan, Changjun Bao, Mei Zeng, Haixia Xiao, Hainv Gao, Shigui Yang, Yan Zhao, Qiang Liu, Huandi Zhou, Jingdong Zhu, Xiaoli Liu, Weifeng Liang, Yida Yang, Shufa Zheng, Jiezuan Yang, Hongyan Diao, Kunkai Su, Li Shao, Hongcui Cao, Ying Wu, Min Zhao, Shuguang Tan, Hui Li, Xiaoqing Xu, Chunmei Wang, Jianmin Zhang, Li Wang, Jianwei Wang, Jun Xu, Dangsheng Li, Nanshan Zhong, Xuetao Cao, George F Gao, Lanjuan Li, Chengyu Jiang. Sci Rep 2015
Times Cited: 63
List of shared articlesTimes cited

The Epidemiology, Virology, and Pathogenicity of Human Infections with Avian Influenza Viruses.
Dayan Wang, Wenfei Zhu, Lei Yang, Yuelong Shu. Cold Spring Harb Perspect Med 2021
3

H7N9 Influenza Virus in China.
Chengjun Li, Hualan Chen. Cold Spring Harb Perspect Med 2021
8

Interleukin-1β exacerbates disease and is a potential therapeutic target to reduce pulmonary inflammation during severe influenza A virus infection.
Abdulah Os Bawazeer, Sarah Rosli, Christopher M Harpur, Callum Ah Docherty, Ashley Mansell, Michelle D Tate. Immunol Cell Biol 2021
2

Avian influenza A (H7N9) virus: from low pathogenic to highly pathogenic.
William J Liu, Haixia Xiao, Lianpan Dai, Di Liu, Jianjun Chen, Xiaopeng Qi, Yuhai Bi, Yi Shi, George F Gao, Yingxia Liu. Front Med 2021
0

Research progress on human infection with avian influenza H7N9.
Xiaoxin Wu, Lanlan Xiao, Lanjuan Li. Front Med 2020
5

Die Another Way: Interplay between Influenza A Virus, Inflammation and Cell Death.
Gabriel Laghlali, Kate E Lawlor, Michelle D Tate. Viruses 2020
10

Pathogenesis of Influenza A(H7N9) Virus in Aged Nonhuman Primates.
Satoshi Fukuyama, Kiyoko Iwatsuki-Horimoto, Maki Kiso, Noriko Nakajima, Robert W Gregg, Hiroaki Katsura, Yuriko Tomita, Tadashi Maemura, Tiago Jose da Silva Lopes, Tokiko Watanabe,[...]. J Infect Dis 2020
3

Inhibition of avian-origin influenza A(H7N9) virus by the novel cap-dependent endonuclease inhibitor baloxavir marboxil.
Keiichi Taniguchi, Yoshinori Ando, Haruaki Nobori, Shinsuke Toba, Takeshi Noshi, Masanori Kobayashi, Makoto Kawai, Ryu Yoshida, Akihiko Sato, Takao Shishido,[...]. Sci Rep 2019
14

Repurposing drugs targeting the P2X7 receptor to limit hyperinflammation and disease during influenza virus infection.
Sarah Rosli, Francis J Kirby, Kate E Lawlor, Kate Rainczuk, Grant R Drummond, Ashley Mansell, Michelle D Tate. Br J Pharmacol 2019
15

Novel Avian Influenza A Virus Infections of Humans.
Timothy M Uyeki, Malik Peiris. Infect Dis Clin North Am 2019
14

A pilot study on primary cultures of human respiratory tract epithelial cells to predict patients' responses to H7N9 infection.
Chung-Guei Huang, Li-Ang Lee, Yi-Cheng Wu, Mei-Jen Hsiao, Jim-Tong Horng, Rei-Lin Kuo, Chih-Heng Huang, Ya-Chu Lin, Kuo-Chien Tsao, Min-Chi Chen,[...]. Oncotarget 2018
5

Prolonged Evolution of Virus-Specific Memory T Cell Immunity after Severe Avian Influenza A (H7N9) Virus Infection.
Min Zhao, Junbo Chen, Shuguang Tan, Tao Dong, Hui Jiang, Jiandong Zheng, Chuansong Quan, Qiaohong Liao, Hangjie Zhang, Xiling Wang,[...]. J Virol 2018
13