A citation-based method for searching scientific literature
Jin-Hui Wang, Jian Wei, Xin Chen, Jiandong Yu, Na Chen, Jack Shi. J Cell Sci 2008
Times Cited: 54
List of shared articlesTimes cited

A portion of inhibitory neurons in human temporal lobe epilepsy are functionally upregulated: an endogenous mechanism for seizure termination.
Bo Wen, Hao Qian, Jing Feng, Rong-Jing Ge, Xin Xu, Zhi-Qiang Cui, Ru-Yuan Zhu, Long-Sheng Pan, Zhi-Pei Lin, Jin-Hui Wang. CNS Neurosci Ther 2015
17
PKC and CaMK-II inhibitions coordinately rescue ischemia-induced GABAergic neuron dysfunction.
Li Huang, Chun Wang, Shidi Zhao, Rongjing Ge, Sudong Guan, Jin-Hui Wang. Oncotarget 2017
7


microRNA-15b contributes to depression-like behavior in mice by affecting synaptic protein levels and function in the nucleus accumbens.
Li Guo, Zhaoming Zhu, Guangyan Wang, Shan Cui, Meng Shen, Zhenhua Song, Jin-Hui Wang. J Biol Chem 2020
11


Piriform cortical glutamatergic and GABAergic neurons express coordinated plasticity for whisker-induced odor recall.
Yahui Liu, Zilong Gao, Changfeng Chen, Bo Wen, Li Huang, Rongjing Ge, Shidi Zhao, Ruichen Fan, Jing Feng, Wei Lu,[...]. Oncotarget 2017
10

Glucocorticoid Induces Incoordination between Glutamatergic and GABAergic Neurons in the Amygdala.
Guang-Yan Wang, Zhao-Ming Zhu, Shan Cui, Jin-Hui Wang. PLoS One 2016
19

Functional compatibility between Purkinje cell axon branches and their target neurons in the cerebellum.
Zhilai Yang, Na Chen, Rongjing Ge, Hao Qian, Jin-Hui Wang. Oncotarget 2017
11