A citation-based method for searching scientific literature

Zhilei Ge, Meihua Lin, Ping Wang, Hao Pei, Juan Yan, Jiye Shi, Qing Huang, Dannong He, Chunhai Fan, Xiaolei Zuo. Anal Chem 2014
Times Cited: 294Lei He, Danqing Lu, Hao Liang, Sitao Xie, Xiaobing Zhang, Qiaoling Liu, Quan Yuan, Weihong Tan. J Am Chem Soc 2018
Times Cited: 131
List of shared articlesTimes cited

Pharmaceutical applications of framework nucleic acids.
Liang Chen, Jie Zhang, Zhun Lin, Ziyan Zhang, Miao Mao, Jiacheng Wu, Qian Li, Yuanqing Zhang, Chunhai Fan. Acta Pharm Sin B 2022
5

A designer DNA tetrahedron-based molecular beacon for tumor-related microRNA fluorescence imaging in living cells.
Shuainan Li, Chenguang Wang, Yi Xu, Wei Wang, Xiaoshuang Zhao, Qiuling Qian, Xianqiang Mi. Analyst 2022
0

Triggered Dimerization and Trimerization of DNA Tetrahedra for Multiplexed miRNA Detection and Imaging of Cancer Cells.
Zhixin Zhou, Daoqing Fan, Jianbang Wang, Yang Sung Sohn, Rachel Nechushtai, Itamar Willner. Small 2021
15

pH- and miRNA-Responsive DNA-Tetrahedra/Metal-Organic Framework Conjugates: Functional Sense-and-Treat Carriers.
Pu Zhang, Yu Ouyang, Yang Sung Sohn, Rachel Nechushtai, Eli Pikarsky, Chunhai Fan, Itamar Willner. ACS Nano 2021
22

One DNA circle capture probe with multiple target recognition domains for simultaneous electrochemical detection of miRNA-21 and miRNA-155.
Sai Xu, Yuanyuan Chang, Zhongyu Wu, Yunrui Li, Ruo Yuan, Yaqin Chai. Biosens Bioelectron 2020
29


A label-free and double recognition-amplification novel strategy for sensitive and accurate carcinoembryonic antigen assay.
Zi Liu, Sheng Lei, Lina Zou, Gaiping Li, Lingling Xu, Baoxian Ye. Biosens Bioelectron 2019
31