A citation-based method for searching scientific literature

Cheng-Yuan Mao, Chang-He Shi, Bo Song, Jun Wu, Yan Ji, Jie Qin, Yu-Sheng Li, Jing-Jing Wang, Dan-Dan Shang, Shi-Lei Sun, Yu-Ming Xu. J Neurol Sci 2014
Times Cited: 20A Méneret, C Gaudebout, F Riant, M Vidailhet, C Depienne, E Roze. Eur J Neurol 2013
Times Cited: 72
List of shared articlesTimes cited

Paroxysmal movement disorders.
Olga Waln, Joseph Jankovic. Neurol Clin 2015
37

The expanding spectrum of paroxysmal movement disorders: update from clinical features to therapeutics.
Eavan M McGovern, Emmanuel Roze, Timothy J Counihan. Curr Opin Neurol 2018
13

The Phenotypic and Genetic Spectrum of Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia in China.
Xiao-Jun Huang, Shi-Ge Wang, Xia-Nan Guo, Wo-Tu Tian, Fei-Xia Zhan, Ze-Yu Zhu, Xiao-Meng Yin, Qing Liu, Kai-Li Yin, Xiao-Rong Liu,[...]. Mov Disord 2020
18

PRRT2 mutations lead to neuronal dysfunction and neurodevelopmental defects.
Yo-Tsen Liu, Fang-Shin Nian, Wan-Ju Chou, Chin-Yin Tai, Shang-Yeong Kwan, Chien Chen, Pei-Wen Kuo, Po-Hsi Lin, Chin-Yi Chen, Chia-Wei Huang,[...]. Oncotarget 2016
41

Paroxysmal kinesigenic dyskinesia: Clinical and genetic analyses of 110 patients.
Xiao-Jun Huang, Tian Wang, Jun-Ling Wang, Xiao-Li Liu, Xiang-Qian Che, Jin Li, Xiao Mao, Mei Zhang, Guang-Hui Bi, Li Wu,[...]. Neurology 2015
47

Paroxysmal movement disorders: An update.
A Méneret, E Roze. Rev Neurol (Paris) 2016
36