A citation-based method for searching scientific literature

Cheng-Yuan Mao, Chang-He Shi, Bo Song, Jun Wu, Yan Ji, Jie Qin, Yu-Sheng Li, Jing-Jing Wang, Dan-Dan Shang, Shi-Lei Sun, Yu-Ming Xu. J Neurol Sci 2014
Times Cited: 20Elena Gardella, Felicitas Becker, Rikke S Møller, Julian Schubert, Johannes R Lemke, Line H G Larsen, Hans Eiberg, Michael Nothnagel, Holger Thiele, Janine Altmüller, Steffen Syrbe, Andreas Merkenschlager, Thomas Bast, Bernhard Steinhoff, Peter Nürnberg, Yuan Mang, Louise Bakke Møller, Pia Gellert, Sarah E Heron, Leanne M Dibbens, Sarah Weckhuysen, Hans Atli Dahl, Saskia Biskup, Niels Tommerup, Helle Hjalgrim, Holger Lerche, Sándor Beniczky, Yvonne G Weber. Ann Neurol 2016
Times Cited: 115
List of shared articlesTimes cited

Clinical and Genetic Overview of Paroxysmal Movement Disorders and Episodic Ataxias.
Giacomo Garone, Alessandro Capuano, Lorena Travaglini, Federica Graziola, Fabrizia Stregapede, Ginevra Zanni, Federico Vigevano, Enrico Bertini, Francesco Nicita. Int J Mol Sci 2020
20

Proline-rich transmembrane protein 2-negative paroxysmal kinesigenic dyskinesia: Clinical and genetic analyses of 163 patients.
Wo-Tu Tian, Xiao-Jun Huang, Xiao Mao, Qing Liu, Xiao-Li Liu, Sheng Zeng, Xia-Nan Guo, Jun-Yi Shen, Yang-Qi Xu, Hui-Dong Tang,[...]. Mov Disord 2018
25

The expanding spectrum of paroxysmal movement disorders: update from clinical features to therapeutics.
Eavan M McGovern, Emmanuel Roze, Timothy J Counihan. Curr Opin Neurol 2018
13

The Phenotypic and Genetic Spectrum of Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia in China.
Xiao-Jun Huang, Shi-Ge Wang, Xia-Nan Guo, Wo-Tu Tian, Fei-Xia Zhan, Ze-Yu Zhu, Xiao-Meng Yin, Qing Liu, Kai-Li Yin, Xiao-Rong Liu,[...]. Mov Disord 2020
18

PRRT2 controls neuronal excitability by negatively modulating Na+ channel 1.2/1.6 activity.
Floriana Fruscione, Pierluigi Valente, Bruno Sterlini, Alessandra Romei, Simona Baldassari, Manuela Fadda, Cosimo Prestigio, Giorgia Giansante, Jacopo Sartorelli, Pia Rossi,[...]. Brain 2018
67

Paroxysmal movement disorders: An update.
A Méneret, E Roze. Rev Neurol (Paris) 2016
36

Clinical and genetic analyses of 150 patients with paroxysmal kinesigenic dyskinesia.
Xiaoli Liu, Huiyi Ke, Xiaohang Qian, Shige Wang, Feixia Zhan, Ziyi Li, Wotu Tian, Xiaojun Huang, Bin Zhang, Li Cao. J Neurol 2022
0

PRRT2 Mutation and Serum Cytokines in Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia.
Ke Xu, Shan-Shan Huang, Dao-Yuan Yue, Guo Li, Sui-Qiang Zhu, Xiao-Yan Liu. Curr Med Sci 2022
0