A citation-based method for searching scientific literature

Mohamed Lamkanfi, Vishva M Dixit. Cell 2014
Times Cited: 1370Rongbin Zhou, Amir S Yazdi, Philippe Menu, Jürg Tschopp. Nature 2011
Times Cited: 3068
List of shared articlesTimes cited

Role of Microgliosis and NLRP3 Inflammasome in Parkinson's Disease Pathogenesis and Therapy.
Fillipe M de Araújo, Lorena Cuenca-Bermejo, Emiliano Fernández-Villalba, Silvia L Costa, Victor Diogenes A Silva, Maria Trinidad Herrero. Cell Mol Neurobiol 2022
7

3β,23-Dihydroxy-12-ene-28-ursolic Acid Isolated from Cyclocarya paliurus Alleviates NLRP3 Inflammasome-Mediated Gout via PI3K-AKT-mTOR-Dependent Autophagy.
Dongxiao Lou, Xiaogai Zhang, Cuihua Jiang, Fang Zhang, Chao Xu, Shengzuo Fang, Xulan Shang, Jian Zhang, Zhiqi Yin. Evid Based Complement Alternat Med 2022
1

Involvement of Inflammasome Components in Kidney Disease.
Ana Karina Aranda-Rivera, Anjali Srivastava, Alfredo Cruz-Gregorio, José Pedraza-Chaverri, Shrikant R Mulay, Alexandra Scholze. Antioxidants (Basel) 2022
1

The Role of NLRP3 Inflammasome in Alzheimer's Disease and Potential Therapeutic Targets.
Tao Liang, Yang Zhang, Suyuan Wu, Qingjie Chen, Lin Wang. Front Pharmacol 2022
1

Novel insights into NOD-like receptors in renal diseases.
Juan Jin, Tao-Jie Zhou, Gui-Ling Ren, Liang Cai, Xiao-Ming Meng. Acta Pharmacol Sin 2022
0

BtpB inhibits innate inflammatory responses in goat alveolar macrophages through the TLR/NF-κB pathway and NLRP3 inflammasome during Brucella infection.
Junmei Li, Guangdong Zhang, Feijie Zhi, Yunyi Zhai, Dong Zhou, Huatao Chen, Pengfei Lin, Keqiong Tang, Wei Liu, Yaping Jin,[...]. Microb Pathog 2022
1

Cell pyroptosis in picornavirus and its potential for treating viral infection.
Zheng Wang, Haolin Yu, Wenyue Zhuang, Jingxuan Chen, Yi Jiang, Zhicheng Guo, Xiaotian Huang, Qiong Liu. J Med Virol 2022
0

Activation and Function of NLRP3 Inflammasome in Bone and Joint-Related Diseases.
Tomohiko Murakami, Yuri Nakaminami, Yoshifumi Takahata, Kenji Hata, Riko Nishimura. Int J Mol Sci 2022
0

Structural basis for the oligomerization-mediated regulation of NLRP3 inflammasome activation.
Umeharu Ohto, Yukie Kamitsukasa, Hanako Ishida, Zhikuan Zhang, Karin Murakami, Chie Hirama, Sakiko Maekawa, Toshiyuki Shimizu. Proc Natl Acad Sci U S A 2022
1

Inflammasome Meets Centrosome: Understanding the Emerging Role of Centrosome in Controlling Inflammasome Activation.
Dandan Wu, Zhenzhen Zhang, Xiaoli Jiang, Yaning Du, Shuangyan Zhang, Xiao-Dong Yang. Front Immunol 2022
0

Electroacupuncture Inhibits NLRP3 Activation by Regulating CMPK2 After Spinal Cord Injury.
Yi Chen, Lei Wu, Mengting Shi, Danyi Zeng, Rong Hu, Xingying Wu, Shijun Han, Kelin He, Haipeng Xu, XiaoMei Shao,[...]. Front Immunol 2022
0

3,4,5-O-tricaffeoylquinic acid with anti-radiation activity suppresses LPS-induced NLRP3 inflammasome activation via autophagy in THP-1 macrophages.
Jiajun Liu, Jingyun Chen, Baixue Xu, Long Lin, Shaoqun Liu, Xiaoying Ma, Jianwen Liu. Mol Immunol 2022
0

Tanshinone IIA alleviates NLRP3 inflammasome-mediated pyroptosis in Mycobacterium tuberculosis-(H37Ra-) infected macrophages by inhibiting endoplasmic reticulum stress.
Yinhong Li, Yan Fu, Jinxia Sun, Jingjing Shen, Fanglin Liu, Bangzuo Ning, Zhenhui Lu, Luyao Wei, Xin Jiang. J Ethnopharmacol 2022
2

TI: NLRP3 Inflammasome-Dependent Pyroptosis in CNS Trauma: A Potential Therapeutic Target.
Conghui Zhou, Jinfeng Zheng, Yunpeng Fan, Junsong Wu. Front Cell Dev Biol 2022
0