A citation-based method for searching scientific literature

Na Wang, Tiantian Liu, Anastasios Sofiadis, C Christofer Juhlin, Jan Zedenius, Anders Höög, Catharina Larsson, Dawei Xu. Cancer 2014
Times Cited: 73Dong-Sheng Huang, Zhaohui Wang, Xu-Jun He, Bill H Diplas, Rui Yang, Patrick J Killela, Qun Meng, Zai-Yuan Ye, Wei Wang, Xiao-Ting Jiang, Li Xu, Xiang-Lei He, Zhong-Sheng Zhao, Wen-Juan Xu, Hui-Ju Wang, Ying-Yu Ma, Ying-Jie Xia, Li Li, Ru-Xuan Zhang, Tao Jin, Zhong-Kuo Zhao, Ji Xu, Sheng Yu, Fang Wu, Junbo Liang, Sizhen Wang, Yuchen Jiao, Hai Yan, Hou-Quan Tao. Eur J Cancer 2015
Times Cited: 97
List of shared articlesTimes cited

Presence of TERT Promoter Mutations is a Secondary Event and Associates with Elongated Telomere Length in Myxoid Liposarcomas.
Monica S Ventura Ferreira, Martina Crysandt, Till Braunschweig, Edgar Jost, Barbara Voss, Anne-Sophie Bouillon, Ruth Knuechel, Tim H Brümmendorf, Fabian Beier. Int J Mol Sci 2018
5

Role of Telomeres and Telomeric Proteins in Human Malignancies and Their Therapeutic Potential.
Stina George Fernandes, Rebecca Dsouza, Gouri Pandya, Anuradha Kirtonia, Vinay Tergaonkar, Sook Y Lee, Manoj Garg, Ekta Khattar. Cancers (Basel) 2020
10

Understanding TERT Promoter Mutations: A Common Path to Immortality.
Robert J A Bell, H Tomas Rube, Ana Xavier-Magalhães, Bruno M Costa, Andrew Mancini, Jun S Song, Joseph F Costello. Mol Cancer Res 2016
116

Telomere Maintenance Mechanisms in Cancer.
Tiago Bordeira Gaspar, Ana Sá, José Manuel Lopes, Manuel Sobrinho-Simões, Paula Soares, João Vinagre. Genes (Basel) 2018
46

TERT aberrancies: a screening tool for malignancy in follicular thyroid tumours.
Johan O Paulsson, Ninni Mu, Ivan Shabo, Na Wang, Jan Zedenius, Catharina Larsson, C Christofer Juhlin. Endocr Relat Cancer 2018
24

Spectrum of TERT promoter mutations and mechanisms of activation in thyroid cancer.
Federica Panebianco, Alyaksandr V Nikitski, Marina N Nikiforova, Yuri E Nikiforov. Cancer Med 2019
16

Transcription Regulation of the Human Telomerase Reverse Transcriptase (hTERT) Gene.
Muhammad Khairul Ramlee, Jing Wang, Wei Xun Toh, Shang Li. Genes (Basel) 2016
71

Association of telomerase reverse transcriptase promoter mutations with clinicopathological features and prognosis of thyroid cancer: a meta-analysis.
Xingyun Su, Xiaoxia Jiang, Weibin Wang, Haiyong Wang, Xin Xu, Aihui Lin, Xiaodong Teng, Huiling Wu, Lisong Teng. Onco Targets Ther 2016
20

Mechanisms of human telomerase reverse transcriptase (hTERT) regulation: clinical impacts in cancer.
Ricardo Leão, Joana Dias Apolónio, Donghyun Lee, Arnaldo Figueiredo, Uri Tabori, Pedro Castelo-Branco. J Biomed Sci 2018
74