A citation-based method for searching scientific literature

Alex A Pollen, Tomasz J Nowakowski, Joe Shuga, Xiaohui Wang, Anne A Leyrat, Jan H Lui, Nianzhen Li, Lukasz Szpankowski, Brian Fowler, Peilin Chen, Naveen Ramalingam, Gang Sun, Myo Thu, Michael Norris, Ronald Lebofsky, Dominique Toppani, Darnell W Kemp, Michael Wong, Barry Clerkson, Brittnee N Jones, Shiquan Wu, Lawrence Knutsson, Beatriz Alvarado, Jing Wang, Lesley S Weaver, Andrew P May, Robert C Jones, Marc A Unger, Arnold R Kriegstein, Jay A A West. Nat Biotechnol 2014
Times Cited: 464Aleksandra A Kolodziejczyk, Jong Kyoung Kim, Jason C H Tsang, Tomislav Ilicic, Johan Henriksson, Kedar N Natarajan, Alex C Tuck, Xuefei Gao, Marc B├╝hler, Pentao Liu, John C Marioni, Sarah A Teichmann. Cell Stem Cell 2015
Times Cited: 235
List of shared articlesTimes cited

FEATS: feature selection-based clustering of single-cell RNA-seq data.
Edwin Vans, Ashwini Patil, Alok Sharma. Brief Bioinform 2021
3

ScGSLC: An unsupervised graph similarity learning framework for single-cell RNA-seq data clustering.
Junyi Li, Wei Jiang, Henry Han, Jing Liu, Bo Liu, Yadong Wang. Comput Biol Chem 2021
0


Fast and precise single-cell data analysis using a hierarchical autoencoder.
Duc Tran, Hung Nguyen, Bang Tran, Carlo La Vecchia, Hung N Luu, Tin Nguyen. Nat Commun 2021
3

Applications of Community Detection Algorithms to Large Biological Datasets.
Itamar Kanter, Gur Yaari, Tomer Kalisky. Methods Mol Biol 2021
0Improving Single-Cell RNA-seq Clustering by Integrating Pathways.
Chenxing Zhang, Lin Gao, Bingbo Wang, Yong Gao. Brief Bioinform 2021
0

Identifying cell types from single-cell data based on similarities and dissimilarities between cells.
Yuanyuan Li, Ping Luo, Yi Lu, Fang-Xiang Wu. BMC Bioinformatics 2021
1

Consensus clustering of single-cell RNA-seq data by enhancing network affinity.
Yaxuan Cui, Shaoqiang Zhang, Ying Liang, Xiangyun Wang, Thomas N Ferraro, Yong Chen. Brief Bioinform 2021
1


Clustering and classification methods for single-cell RNA-sequencing data.
Ren Qi, Anjun Ma, Qin Ma, Quan Zou. Brief Bioinform 2020
27

Single-Cell Clustering Based on Shared Nearest Neighbor and Graph Partitioning.
Xiaoshu Zhu, Jie Zhang, Yunpei Xu, Jianxin Wang, Xiaoqing Peng, Hong-Dong Li. Interdiscip Sci 2020
1

Single-cell RNA-seq clustering: datasets, models, and algorithms.
Lihong Peng, Xiongfei Tian, Geng Tian, Junlin Xu, Xin Huang, Yanbin Weng, Jialiang Yang, Liqian Zhou. RNA Biol 2020
5

Scedar: A scalable Python package for single-cell RNA-seq exploratory data analysis.
Yuanchao Zhang, Man S Kim, Erin R Reichenberger, Ben Stear, Deanne M Taylor. PLoS Comput Biol 2020
2

IRIS3: integrated cell-type-specific regulon inference server from single-cell RNA-Seq.
Anjun Ma, Cankun Wang, Yuzhou Chang, Faith H Brennan, Adam McDermaid, Bingqiang Liu, Chi Zhang, Phillip G Popovich, Qin Ma. Nucleic Acids Res 2020
10